Racing

NSK inviterer til kjøretrening på Rudskogen fredag 10. august!

Banen er oppe fra 17-21! NB! Halv pris på innmelding i NSK denne kvelden! OBS: Det blir ikke heat for lisensierte biler denne gangen pga ingen påmeldte.

Møt helst opp til kl. 16:00! Det er ingen forhåndspåmelding. Deltagelse på førermøte er obligatorisk for samtlige som skal kjøre på banen. Treffet er kun åpent for medlemmer av NSK – innmelding kan dog gjøres på stedet, spesialpris på medlemskap, halv pris! Det vil bli avholdt førermøte kl. 16:45, deretter kl. 17:45 og 18:45. Deltagelse på førermøte er obligatorisk for samtlige som skal kjøre på banen.

Pris for kjøring på banen er kr. 800,-. Ekstra førere på samme bil koster kr. 200,- pr. fører. Vi tar kort!

Husk at Rudskogen krever PVC-presenning under alle biler! Videre må presenningen tåle oljesøl (dvs ikke typisk båtpresenning) og være stor nok til at alle 4 hjul står på presenningen. Rudskogen vil kontrollere at dette er på plass. Vedr. støy så er kravet det samme som tidligere, dvs under 100 dB.

Lisensierte biler: Vi vil arrangere egne heat for disse forutsatt at det stiller et minimum av biler. dvs. minst 5 som kan kjøre i hvert heat – husk at formelbiler må kjøre i eget heat og ikke sammen med andre lisensierte biler. NB – viktig! Send beskjed til [email protected] hvis du kommer med lisensiert bil, slik at vi evt kan gi beskjed dersom det ikke blir eget heat for dere. Det blir ikke heat for lisensierte pga ingen påmeldte.

Husk å laste ned skjemaet under som inneholder regler og opplysninger som må fylles ut før man får kjøre! Fyll ut skjemaet (husk at det er 3 sider!) og ta det med deg, så går registrering vesentlig lettere. 😉

VELKOMMEN!

Skroll til toppen