Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til klubbens vedtekter §6 innkaller herved styret i Norsk Sportsvogn Klubb til ekstraordinær generalforsamling i NVKs lokaler på Frysja (Kjelsåsveien 145A ) torsdag 6. desember 2012 kl. 19:00

Agenda
a)      Godkjenning av innkallingen
b)      Valg av ordstyrer og referent
c)      Godkjenning av fullmakter
d)      Fastsettelse av kontingent for 2013.
Bakgrunn
Det vises til tidligere utsendt korresponsdanse angående mulighetene til å ha Auto Motor og Sport Vintage som medlemsblad og nødvendigeten av å i så tilfelle øke kontingenten for å kunne dekke in dette. Styret ønsker å gjøre bladet til medlemsblad allerede i 2013, og trenger derfor å øke kontingenten for det året.
AMS Vintage planlegger 3 til 4 utgaver i året, og disse vil, gitt at forslaget om øket kontingent vedtas, sendes kostnadsfritt til alle medlemmer.
Forslag til vedtak
Medlemskontingenten for Norsk Sportsvogn klubb settes i 2013 til kr. 500,-
Skroll til toppen