Innbydelse til ”Stifinner’n Challenge 2008”

NAF Asker og Bærum har gleden av å innby til ”Stifinner’n Challenge 2008”. Arrangør: NAF Motorsport Asker og Bærum. Løpsdato: 14. oktober 2008. Løpets start/ mål: NAF Senteret, Sandvika.
Første bil med start kl. 18:30, i mål ca kl. 21:00.
Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og hemmelige tidskontroller. Etappene kan inneholde transportetapper, orienteringsetapper og pålitelighetsetapper. Kjøreordren inneholder relevante opplysninger som gjelder alle klasser samt tilleggsopplysninger, omfang avhengig av hvilken klasse.

Kjøreruten er markert på kartkopi med inntegnet løype og på O-etapper er det inntegnede piler og punkter. På alle kartkopier er det markeringer for kontroller.

Veistandard: Offentlige asfalt-/grusveier og private veier av god standard.

Anmeldelse: NAF Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika, eller E-mail: [email protected] , Telefaks 67 54 05 71

Link til påmeldingsskjema, klikk her…

Anmeldelsesfrist: 10.oktober 2008 innen kl. 24:00, pr. post, telefaks eller E-mail vedlagt kvittering for betalt anmeldelsesavgift.

Anmeldelsesavgift: Innbetales til konto 1627.07.13010. NOK 1100,- innbetalt etter 1.oktober 2008. NOK 900,- innbetalt innen 1.oktober 2008.

Anmeldelsesavgiften inkluderer kjøreordre, kart og arrangørens forsikring. Ved avbud innen 1.oktober refunderes 100 % av anmeldelsesavgiften, ved avbud innen 10.oktober refunderes 50 %.

Løpets lengde: Ca 110 km. Kart: Kartkopi, Asker 1814 I, Lier 1814 IV, Oppkuven 1815 II og Hønefoss 1815 III, målestokk 1:50000. Klasser: A, B, C og C2. Vi ønsker spesielt å innby nybegynnere og oppretter klasse C2.

I denne klassen starter tidligere upremierte deltagere i klasse C. Bilen og utrustning: Registrerte biler i god drifts- og sikkerhetsmessig stand. Bilbelter er påbudt og på ferdighetsprøver skal deltagere i åpne biler benytte hjelm. Deltagere: Det er kun tillatt med 2 personer i bilen. Deltagere må ha gyldig lisens og kvittering for gyldig medlemskap i klubb.

Engangslisenser kan løses ved start. Fører av bilen må ha gyldig førerkort.

Reglement: Se www.bilsport.no eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel. 23 05 45 00.

Tilleggsregler: Se link til PDF-dokument under.

Skroll til toppen