2023

Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling avholdes torsdag 23. mars kl. 19.00 på Tyrigrava, Gamle Mossevei 55, Svartskog. 
 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer og referent og to til å skrive under protokoll 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av stemmerett / demokratiske rettigheter 5. Styrets beretning for virksomheten i det år som er gått 6. Revidert regnskap for det år som

Generalforsamling 2023 Les mer »

Innemøte hos Amcar

25 heldige NSK medlemmer klarte å sikre seg plass for å delta på klubbkveld i Amcar´s flotte lokaler på Tiller. Her ble alle ønsket velkommen av organisasjonens talsperson Bjarne Reistad, som også hadde disket opp med kaffe og kaffebrød i Amcar’s ekstremt stilige diner.

Innemøte hos Amcar Les mer »

Skroll til toppen