Innemøte hos Amcar

25 heldige NSK medlemmer klarte å sikre seg plass for å delta på klubbkveld i Amcar´s flotte lokaler på Tiller. Her ble alle ønsket velkommen av organisasjonens talsperson Bjarne Reistad, som også hadde disket opp med kaffe og kaffebrød i Amcar’s ekstremt stilige diner.

I et egnet møterom fikk vi et velformulert foredrag knyttet til dagens Amcar organisasjon som i dag huser 20 fulltidsansatte, samt hvordan organisasjonen har jobbet målrettet mot det politiske miljøet for å beholde og forbedre vilkårene for den norske bilhobbyen og fungerer som høringsinstans for veidirektoratet og Samferdselsdepartementet (pågående siden 1975).

Det ble informert om svært gunstige forsikringsordninger samt finansieringer, hvor spesielt kategorien «entusiastbil» (typisk en sportsbil som kan ha begrenset kjørelengde og være avskiltet vinterhalvåret) tilsynelatende kan gi gode besparelser for forsikringskost. Interesserte ble oppfordret til å ta direkte kontakt med Amcar’s kontor (samarbeid med If forsikring).

Amcar har også en egen teknisk avdeling bestående av 4 heltidsstillinger som bistår med godkjenningsdokumentasjon, originaldokumentasjon, veiledning ifm ombygging av biler etc

De utgir Amcar Magazine samt en digital utgave som heter Refuel.

Amcar arrangerer også mange medlemsturer (f.eks tur til Goodwood).

Etter presentasjonen så forflyttet vi oss tilbake inn i Amcar´s egen diner det ble fortært kaffebrød og praten gikk livlig.

En meget vellykket og hyggelig kveld.

Skroll til toppen