Melding til NSKs medlemmer: Norsk Sportsvogn Klubb melder seg inn i Amcar

Styret i Norsk Sportsvogn Klubb besluttet i styremøte nå på tirsdag innmelding i Amcar.

Amcar var inntil i fjor en organisasjon for amerikanske bilklubber og enkeltmedlemmer, men vedtektsendret åpning også for ikke-amerikanske klubber. Bakgrunnen for dette er at Amcar gjennom en årrekke har jobbet med bil- og bilhobbypolitiske saker som gavner alle typer hobbybiler og ønsker naturlig nok å representere en bredest mulig medlemsmasse.

Vi ser at bilismen, og ikke minst hobbybilismen i Norge, står overfor store framtidige utfordringer på det politiske plan. Som en forholdsvis liten klubb har vi ikke ressurser til også å arbeide politisk, og er av den oppfatning at bilhobbyen her til lands må stå samlet for å bli hørt og få gjennomslag for sine saker. Derfor ønsker vi å tilslutte oss, og stå solidarisk med de organisasjoner som fremmer vår felles sak.

Amcar er en profesjonell og kompetent organisasjon som vi kan være stolte over å være på lag med, og har en rekke medlemsfordeler både for klubber og enkeltmedlemmer. Ikke minst en meget god og konkurransedyktig forsikringsordning. Denne må man imidlertid være personlig medlem for å kunne ta del i. Vi vil i et senere nummer av Sportsbil gå nærmere inn på hva alt dette innebærer. For øvrig henviser vi til Amcars hjemmesider, amcar.no.

Ellers vil vi opplyse om at vårt medlemskap i Amcar ikke berører eller forandrer vår LMK-tilslutning. Kontaktperson for Amcar-saker i NSK er: Ulf Johannessen, [email protected] 

Styret

14. september 2017

Skroll til toppen