Norsk Sportsvogn Klubb

NSK – 40 år!

For de som eventuelt ikke har fått det med seg ennå, så fyller altså Norsk Sportsvogn Klubb 40 år i år. Det vil vi markere.

Vi ønsker å løfte fram og tydeliggjøre det klubben står for.

Det ene vi har gjort er å rydde opp og tydeliggjøre klubbens grafiske identitet, med en ny og revidert logo, som etter hvert vil bli tatt i bruk i alle aktuelle sammenhenger.

Det andre vi har gjort er å lage helt nye hjemmesider, med modernisert design, innhold og tekniske løsninger. Et omfattende prosjekt som vil bli lansert en av de nærmeste dagene.

Det tredje vi har gjort er å legge nye premisser for klubbens største arrangement – Vårmønstringen. I jubileumsåret flytter vi denne fra Øvrevoll Galoppbane og til Gamle Fornebu. Det vil gi oss mer og bedre plass, og tydeliggjøre våre aktiviteter i enda større grad enn før. I den forbindelse vil alle klubbens distriktsavdelinger legge sine vårturer til Vårmønstringen, og det blir en festmiddag for alle som ønsker å delta kvelden før den store dagen, søndag 14. mai.

Det arbeides også med en langsiktig strategiplan, som med klubbens verdigrunnlag som basis, skal befeste vår posisjon og ta klubben videre i kommende decennier.

Det er all grunn til å feire!

Med hilsen
Styret
NORSK SPORTSVOGN KLUBB

Skroll til toppen