Husk Generalforsamling 23. februar

Årets Generalforsamling avholdes torsdag 23. februar kl. 19:00 på Harald Huysman Karting, Smalvollveien 34, 0667 Oslo.

Årsmøtepapirer legges som vanlig frem på Generalforsamlingen, men skulle noen av våre medlemmer ønske å se regnskapet på forhånd kan de kontakte styret på epost, så vil vi oversende dette. Medlemsnummer må oppgis i henvendelsen (står bl.a. på medlemskortet ditt).

NB! Formell innkalling sendes ut senere, dog senest 14 dager før. Vi minner også om dette fra NSKs lover:

§6 Ordinær Generalforsamling – som innkalles med minst 14 dagers varsel og avholdes innen utgangen av februar måned – behandler:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Godkjenning av fullmakter
 4. Styrets beretning for virksomheten i det år som er gått
 5. Revidert regnskap for det år som er gått
 6. Ansvarsfrihet for styret
 7. Forslag til budsjett med fastsettelse av medlemskontingent
 8. Andre saker som ønskes behandlet, og som er nevnt i innkallingen
 9. Valg av formann, styremedlemmer og vararepresentant(er)
 10. Valg av revisor
 11. Valg av valgkomitè (valgkomitèen skal bestå av tre personer, hvorav ett styremedlem)

Ekstraordinær Generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner grunn til det, eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det. Et medlem kan kreve at en sak tas opp i Generalforsamlingen. Kravet må fremmes skriftlig per epost til [email protected], og skal være styret i hende minst 30 dager før Generalforsamlingen. Medlemsnummer må oppgis i henvendelsen (står bl.a. på medlemskortet ditt).

Velkommen!

Skroll til toppen