Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til klubbens vedtekter §6 innkaller herved styret i Norsk Sportsvogn Klubb til ekstraordinær generalforsamling på Røros Hotell lørdag 17. september 2016 kl. 18:30

Agenda
• Godkjenning av innkallingen
• Valg av ordstyrer og referent – og valg av to personer til å undertegne protokollen
• Godkjenning av fullmakter
• Saker til behandling:
– Ny webløsning
– 40-årsjubileum
Se saksdokumenter nederst i denne artikkelen (PDF).
Skroll til toppen