Medlemsmøtet 6. mars – Amatørbygging av kjøretøy

Etter at den nye forskriften for amatørbygde kjøretøy ble vedtatt i fjor, med virkning fra 1. januar d.å, ønsket NSK å invitere til informasjonsmøte om dette spennende temaet. Vi var svært fornøyde som fikk med oss Vegvesenet og Roy Inge Tveitan, leder av spesialistgruppen for Kjøretøy om- og oppbygging. Sammen med vårt medlem, Knut Gjernes, som har gjennomført sitt eget amatørbygg, og fått skilter på bilen, gjorde de dette til en flott og underholdende kveld for det store antall fremmøtte – det var stappfullt på Frysja og vaffeljernet glødet! Det er lagt opp til gjøre inntil 100 godkjenninger av bil i løpet av dette, første året, og allerede nå er 35 stk i gang. Det er en lang prosess, og amatørbygget skal igjennom 4 kontroller før endelig godkjenning. Bilen må godkjennes ila. 5 år. Dette kan skje lokalt, da det samarbeides og utveksles kunnskap mellom trafikkstasjonene, men siden dette er ganske nytt enda, så er det foreløpig mest erfaring på Østlandet. Det jobbes med et nasjonalt regelverk, og Tveitan regner med dette er klart nå ila. våren. Søknader, dokumentasjon og alt skriftlig, var stikkord som gikk igjen. Det ble også påpekt at alle deler skal registreres, slik at diskusjon om tyvegods ikke blir noe tema. Sikkerhet er sentralt, og Statens vegvesen vil være behjelpelig. En god og nær dialog er viktig for både trafikkstasjonen og amatørbyggeren. Det er verdt å merke seg at oppbygd kjøretøy i dag er likestilt med nytt kjøretøy. KitCar er greit så lenge forskriften følges, og Kitet bygges opp fra bunnen. Engangsavgift vil tilkomme, men det jobbes for at det vanlige avgiftsopplegget med vekt/ effekt ikke skal brukes på amatørbygdekjøretøy, men at man heller får på plass en ordning med stykkavgift. Noen av medlemmene lurte på dette med forsikring, og der kunne Tveitan fortelle at forsikringselskapene vil foreta en takst/ vurdering av kjøretøyet, slik det allerede gjøres i dag på gamle/ spesielle biler. Når bilen er godkjent vil den kunne brukes som alle andre gategodkjente biler. Det vil bli EU kontroll etter 2 år hos de som godkjente bilen, deretter sannsynligvis vanlig ordning, men dette er ikke avklart enda. Bilen kan også selges videre på vanlig måte.

Dette var kort oppsummert, men vi anbefaler alle som er nysgjerrige/går med tanker på å bygge sin egen bil om å lese forskriften:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-10-1217

Informasjon rundt engangsavgiften finner du på Toll sine hjemmesider (se pkt 9.3) :

http://toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=279174&epslanguage=no

Det vil også komme en veiledning til forskriften som er ment brukt både for Statens vegvesen og for amatørbyggeren. Denne er ikke klar enda, men er rett rundt hjørnet. Da kommer den til å offentliggjøres på www.vegvesen.no:

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Amatorbygg

Det ligger også en tråd på forumet:

https://www.sportsvogn.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1009

Mail kan også sendes til Region Øst sin spesialistgruppe for om- og oppbygde kjøretøy : [email protected]

NSK ønsker alle lykke til og håper å høre om mye kreativitet og kunstneraktivitet i årene fremover. Kanskje vil man om 100 år huske noen amatørbygde kjøretøy som er bygget av våre medlemmer!
Skroll til toppen