Nytt fra LMK: Hva er et historisk kjøretøy?

Det er lite trolig at det kommer noen endelig avgjørelse før sommeren på EUs definisjon av hva som er et historisk kjøretøy. Vår internasjonale organisasjon FIVA melder nå at denne saken på lik linje med svært mange andre er utsatt på grunn av at det skal velges nytt EU-parlament i slutten av mai. I desember 2013 ble EU-rådet og EU-parlamentet enige om følgende ordlyd som ble sendt ut på høring: Kjøretøy av historisk interesse er alle kjøretøy som anses som historisk av den medlemsstat – eller den institusjon som er gitt statlig myndighet – der kjøretøyet er registrert, og som oppfyller følgende krav:

· Produsert eller førstegangsregistrert for minst 30 år siden.
· Kjøretøyets spesielle type, som definert i landets eller i EUs lover, er gått ut av produksjon.
· Det er bevart og vedlikeholdt i sin originalstand, og er ikke vesentlig teknisk endret i hovedbestanddelene.

LMK har fulgt denne saken tett sammen med vår internasjonale organisasjon FIVA og våre søskenorganisasjoner i Nordisk Motorhistorisk Forbund. I Norge er det Samferdselsdepartementet som har håndtert EUs forslag, og slik de leser forslagene til endring betyr dette at de nasjonale bestemmelsene vil bli førende. 

Departementet har ingen planer om å endre dagens ordninger mht kjøretøy over 30 år i Norge. Verken på bruken, definisjonen eller kontrollhyppigheten av disse, har departementet uttalt til LMK.
Tidligere info om dette fra LMK:
EU går tilbake på både å snevre inn definisjonen av historiske kjøretøy, og trekker forslaget om årlig PKK for alle typer kjøretøy nyere enn eu1959. 
– Det ville i utgangspunktet vært mulig å gjøre nasjonale unntak, men nå ser det altså ut til at kommisjonen har endret holdning og blitt tydeligere på de punkter om historiske kjøretøy der det er kommet mange reaksjoner, sier avdelingsdirektør Lasse Lager i Samferdselsdepartementet til LMK.

– Slik vi leser forslagene til endring betyr dette at de nasjonale bestemmelsene vil bli førende. Departementet har ingen planer om å endre dagens ordninger mht kjøretøy over 30 år i Norge. Verken på bruken, definisjonen eller kontrollhyppigheten av disse, sier Lager.

Dette EU-direktivet dukket opp som et foreløpig forslag i juli 2012, og skapte stor debatt i den internasjonale motorhistoriske bevegelse. LMK sendte i september sine betenkninger inn til Vegdirektoratet som formidlet dette sammen med andre reaksjoner tilbake til Bruxelles.

Tyske ADAC (NAFs søskenorganisasjon) og den britiske avisen The Telegraph melder begge at EU går tilbake på sin innsnevring av definisjonen «historiske kjøretøy», og overlater til de ulike nasjoner å selv bruke skjønn i definisjonen. Mindre endringer på kjøretøyet kunne med EUs definisjon ført til at kjøretøyet mistet sin status som historisk, og dette ville kunne føre til tap av alle skatte-, avgift og kontrollunntaksfordeler disse kjøretøyene har opparbeidet seg i årenes løp.

Transportkomiteen i EU voterer over direktivet 30. mai, og den endelige avstemningen i EU-parlamentet er 2. juli.
Skroll til toppen