Årsmøte (04.02.2014)

Også i år ble årsmøtet lagt til Tregården restaurant på Persaunet. Hele 24 medlemmer møtte opp. Formannen hadde forberedt en flott presentasjon.

Ingen hadde kommentarer til innkallingen, og raskt og effektivt ble Odd valgt til ordstyrer og Eirik som vanlig referent.
Formann Odd Vaagan startet deretter med en gjennomgang av alle fjorårets møter og turer, supplert av øvrige styremedlemmer. Jevnt over hadde alle arrangementene i 2013 et stort oppmøte, noe vi etter hvert har blitt ganske så vant med.
 

Klubbens økonomi er fortsatt god, og det er gitt store midler tilbake til medlemmene som er aktive. Vi håper bare at ordningen med Oslo fortsetter som tidligere, også etter Generalforsamlingen som avholdes i Oslo torsdag 6.februar.
Under presentasjonen kom det forslag om at vi lager flere DVD-er fra vårturen. Dette for at andre enn de som deltok på turen skal kunne få kjøpe sitt eksemplar til kostpris. Dette må vi få til. 
Det sittende styret hadde laget et forslag til terminliste for 2014, som det er opp til det styret som blir valgt å benytte eller korrigere.
Eirik Sesseng tok opp Go-Cart. Er det ikke litt mye penger å bruke på dette, når bare 9 medlemmer deltok i kjøringen ? Enighet om at det nye styret skulle vurdere dette.
 
Arne Rathe foreslo at vi kan ha et racingmøte med Per Erik Skogrand og John Oluf Aursand, som begge nå har deltatt på flere løp i historisk racing og dermed bør kunne dele av sine erfaringer, og vise frem pokaler. Forslaget er notert og vil bli vurdert opp mot terminlisten for 2014.
Gunnar Ellevseth tok til ordet for at vi skulle forsøke å få tak i et privat lokale for julemøtet, da er det lettere å snakke med andre medlemmer enn hvis det avholdes på en restaurant. Odd responderte med å stille kantine til rådighet hos sin arbeidsgiver. Gunn (fru Vaagan) får i oppdrag å skaffe en kokk som kan lage mat og servere både ribbe, sild, kjøttretter og desserter, noe som hører til på et skikkelig julemøte. Dette ble godt mottatt av hele årsmøtet, og vedtatt.
 
Valg av nytt styre ble ledet av Per Erik Skogrand, som først annonserte at Jan Husby takker for seg i styresammenheng.
Valgkomiteen hadde følgende forslag til nytt styre: 
Odd Vaagan – Formann 
Trond Håvard Bjørgum – Styremedlem 
Eirik Sesseng – Styremedlem 
Tom Qviller – Styremedlem 
Knut B. Rognes – Styremedlem 
Torstein Tiller (ny) – Styremedlem 
Valgkomiteen takket for seg etter flere års arbeid.Ny valgkomite ble Bjørn Dahn og Asbjørn Kjevik. 
Alle valg ble avgjort ved akklamasjon.
 

Odd takket Jan for god innsats i styret med en flaske vin, og deretter ble Asbjørn hedret med klubbens caps grunnet oppnådde 60 år. 
Deretter presenterte Per Ole Ryjord årets vårtur, som i 2014 vil foregå i pinsehelgen 7.-9. juni. Han hadde tydeligvis lagt ned mye arbeid i planleggingen, og dette gjorde at turen fremsto som svært fristende og gjennomtenkt. Invitasjon til turen vil bli ferdigstilt de nærmeste ukene og sendt ut til medlemmene i månedsskiftet februar/mars. Påmelding vil bli umiddelbart etter påske. 
 
Som en avslutning hadde Trond Håvard Bjørgum tradisjonen tro funnet fram til noen humoristiske innslag fra internett, blant annet en del «dash-cam»-opptak fra trafikken i Russland. Latteren runget, alle var enige om å IKKE legge vårturen til vår nabo i øst. 
Flott gjennomført årsmøte, Odd. God kake og nok kaffe. Slikt liker vi.
Skroll til toppen