MEDLEMSMØTE TORSDAG 6. MARS KL. 19:00 – AMATØRBYGGING AV KJØRETØY

I forbindelse med at myndighetene gjør endringer på reglementet for amatørbygging av kjøretøy inviterer NSK til informasjonsmøte på Frysja! I oktober 2013 ble forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy vedtatt. Forskriften gir privatpersoner adgang til å kunne bygge sitt eget kjøretøy for eget bruk etter spesifikt regelverk. Forskriften trådde i kraft 1. januar 2014. Det jobbes fortsatt med en kontrollveilledning, og vi har invitert Roy Inge Tveitan, Leder av spesialistgruppen for Om- og oppbygging i Vegvesenet til å fortelle om dette arbeidet og regelverket generelt. Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK) og AmCar jobber med en amatørbyggehåndbok samt utstyr for testing og måling. NSKs eget medlem, Knut Gjernes, har egen amatørbygget bil og vil dele sine erfaringer etter å ha deltatt i hele prosessen.

Velkommen!

PS: Medlemslokalet på Frysja finner du ved å klikke her.

Skroll til toppen