Endringer i hovedstyret i NSK

Henning Hansen, mangeårig styremedlem og Æresmedlem i NSK, har dessverre valgt å trekke seg fra styret i klubben. Styret vil med dette takke Henning for hans formidable innsats for klubben gjennom svært mange år. Det er antagelig ingen personer som i like stor grad som Henning har vært Mr. NSK, og han har hatt, og har, et kontaktnett som har bidratt sterkt til å gjøre driften av klubben lettere. Styret har forståelse for behovet for å trekke seg, og de vurderinger som ligger bak dette. Styret håper at Henning vil komme tilbake i klubbens ledelse ved en senere anledning.

Henning vil ikke bli erstattet i styret før valg av styremedlemmer skjer i ordinær generalforsamling. Henning var valgt inn i styret for to år fra 2013, dette fører til at det vil bli noen endringer i valg av styremedlemmer ved ordinær generalforsamling på nyåret.

Skroll til toppen