Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Fredag 07.12.2012

ÅRSRAPPORT 2012                              

Fredag 07.12.2012

 

 

AKTIVITETER

Det er arrangert månedlige kjøreturer i den «litt tørrere og varmere» årstiden. De fleste av disse har vært i samarbeid med GV.

I den kjøligere årstiden har det vært arrangert enkelte garasjebesøk.

Årets langtur var til Gol. Dette var NSK’s første landstreff (CSM)og det var totalt ca 60 – 70 biler som deltok.  NSK Østlandet deltok med ca 40 biler, NSK Trøndelag med ca 20 biler, NSK Sørlandet med 3 biler og NSK Rogaland med 3 biler (2 fra Karmøy distriktet + en fra sørsiden av Boknafjorden).

SPORTSBILTREFFET 2012

Også i år ble dette arrangert i samarbeid med flymuseet i Sola Sjø. Været var ikke det aller beste og utstillingen ble noe forkortet pga diverse forhold.

Arrangements sted bør evalueres / revurderes av geografiske og værmessige hensyn. Treffet ga et økonomisk nettoresultat på kr 4281,- til NSK Rogaland.

KLUBBHUSET

Avtale er inngått for ett år med en opsjon på opptil 4 nye år. Et eget hus-styre for drift av lokalet er etablert. Husleien er delt i 2 deler. Den ene delen er for lagringslokalet, den andre for klubblokalet (møterom, oppholdsrom, toalett og lager).

Lagringslokalet skal selv finansieres gjennom utleie av parkerings og mekkeplasser. Klubblokalet finansieres gjennom tilskudd fra NSK sentralt samt andre inntekter fra utstilling, etc.

REGNSKAP

Avd. Rogalands konto har saldo kr. 14.611,-  pr. 01.12.2012.

Hus-styrets leieinntekter er kr. 118.500.  Søknad om støtte på kr. 30.000 er til behandling hos NSK sentralt.

VALG AV NSK ROGALAND STYRET

Følgende kandidater er foreslått og forespurt til styret.

·         Leder Sigbjørn Eskeland

·         Thore Hauptman

·         Ingen kandidat

·         Webredaktør  (ingen kandidat)

 

FØLGENDE KOMITEER ER ETABLERT (fastsettes av styret)

Kandidater er forespurt og har bekreftet sin interesse.

Tur komite; (for lokale småturer) Ole Chr. Simonsen, Stein Roar Melin

Bane komite; Justyn Bishop, Markus Lundberg

Utstillings komite; Eivind Edvartsen, Lars Erik Hjertaas, Jørgen Abelsnes, Knut Lien

Klubbhus komite; Andreas Abelsnes, Jørgen Abelsnes, Egil Eiken, Lars Erik Hjertaas

 

 

NSK avd. Rogaland

Styret

 

 

Skroll til toppen