Årsmøte

Formann Per Ole Ryjord åpnet møtet med å igjennom agenda for møte. Agenda var utsendt til medlemmene forhånd sammen med innkallingen.

1. Det ble telt 32 stemmeberettigede medlemmer og innkallingen ble godkjent uten innvendinger.

2. Formann Per Ole Ryjord var kveldens ordstyrer og som referent ble valgt Oddvar Solheim.

3. Klubbens aktiviteter i 2019 ble gjennomgått av Per Ole.
Det var godt oppmøte de fleste arrangementer og selv om oppmøtet en høsttur var preget av dårlig vær, høstet gjennomføringen godord fra de som deltok arrangementene.

 

4. Regnskap 2019.
Kasserer Gunnar Utvik presenterte de kostnader og inntektene vi har hatt i 2019 samt andel av medlemskontingenten tilført fra sentralt hold.
Økonomien i 2019 har vært i balanse, og økonomistyringen gjennom året har vært god.
Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

5. Terminliste for 2020 ble lagt fram som forslag fra sittende styre.
Spesielt ble årets vårtur til Sør-Gjæslingan og tur til Åre og Molanda Raceway fremhevet.
Endelig terminliste vil bli lagt ut avdelingens hjemmeside når den er behandlet av det nye styret.

6. Budsjettet for 2020.
Styret la fram forslag til budsjett for 2020.
Dette viser en økning fra 2019 og gjenspeiler økende oppslutning om aktivitetene.

7. Ingen innkomne forslag til Eventuelt.

 

8. Valg.
Som nytt styremedlem etter Ole Kristian Grøtnes, som hadde frasagt seg gjenvalg, ble foreslått Eirik Sesseng. Samtlige øvrige medlemmer tok gjenvalg.
Styret ble valgt ved akklamasjon.
Styret består av:
Per Ole Ryjord Formann
Gunnar Utvik Kasserer
Eirik Sesseng Styremedlem
Knut Rognes Styremedlem
Trond Håvard Bjørgum Styremedlem
Oddvar Solheim Styremedlem/sekretær

9. Som valgkomité ble Bjørn Dahn og Asbjørn Kjevik gjenvalgt ved akklamasjon.

Per Ole avsluttet den formelle delen og hevet årsmøtet for 2020 kl. 20:15.

Etterpå ble det enkel servering av karbonadesmørbrød og kaffe. Sammen med evt. selvfinansiert annen drikke gikk praten livlig rundt bordene om egne biler og den enkeltes vinterprosjekter.

Skroll til toppen