Heldags ferdighetskjøring på Rudskogen

Vi inviterer til heldags ferdighetskjøring på Rudskogen søndag 29. juli. Vi satser på en solfylt sensommerdag og håper mange stiller med bil for å teste/utvikle sine kjøreferdigheter.

PRIS

• Kjøring: 1350 NOK (+ innmelding for ikke-medlemmer)
• Prøveheat (5 runder på Rudskogen): 200 NOK (ikke nødvendig å være medlem)
• Publikum: Gratis

Full deltakelse på arrangementet er kun åpent for medlemmer av NSK eller medlemmer av våre samarbeidsklubber. Vi har for tiden et samarbeid med KARN (se egen posting om dette). Innmelding i NSK kan gjøres på stedet. Medlemskontingenten er for tiden 500 kroner.

TIDSSKJEMA

12:30 – Sekretariat og teknisk åpner
13:00 – Førermøte
13:30 – 15:00 Gateregistrerte biler (ordinær kjøring)
15:00 – Førermøte
15:15 – 15:45 Lugna halvtimen (rolig tempo, ingen forbikjøring)
16:00 – 18:00 Gateregistrerte biler (ordinær kjøring)
18:00 – Førermøte etter behov
18:00 – 20:00 Gateregistrerte biler (ordinær kjøring)

REGLEMENT

Se reglementskjema. Vi setter pris på om deltakerne skriver ut og tar med seg ferdigutfylte skjemaer. Husk også hjelm på alle i bilen (gjelder også prøveheat).

Det er mulig å stille med alle typer biler så lenge de er i teknisk bra stand (sjekk av generell tilstand, bremsevæske, lys, tauekrok, etc.). Merk at Rudskogen opererer med en støygrense på 100 dB denne dagen!

OM FERDIGHETSKJØRING

NSK er en bilklubb som har som formål blant annet å fremme interessen for og kunnskapen om sportsvogner og å arbeide for god trafikkultur. Med bakgrunn i dette har vi i mange år arrangert såkalt kjøretrening på bane, der vi har ønsket å tilby våre medlemmer en anledning til å utvikle sine kjøreferdigheter og å lære bilen sin å kjenne i trygge omgivelser. Vårt fokus på disse treffene har hele tiden vært at det enkelte medlem kan utvikle seg som sjåfør, og at alle kan og skal kjøre innenfor sine grenser.

Vi har i de senere år hatt et stadig sterkere fokus på sikkerhet på våre arrangement. Før noen slippes ut på banen må de ha vært gjennom et førermøte der det i tillegg til de praktiske reglene for kjøringen presiserer at det ikke er løp, at man alltid må kjøre innenfor sin egen komfortsone, og at vi er svært strenge på å følge opp forbikjøringer som ikke er i henhold til våre instrukser. Vi oppfordrer også alle til å følge med i speilene og slippe forbi raskere biler, slik at uønskede situasjoner kan unngås.

Vi tar sikkerheten på alvor og leier inn ambulansetjeneste fra Sport Rescue Team på alle våre banetreff.

PRØVEHEAT

Dette er et tilbud til alle (både medlemmer og ikke-medlemmer) som ikke har prøvd ferdighetskjøring på bane tidligere og som kunne tenke seg en liten prøvetur. Vi tar betalt 200 kroner for et prøveheat hvor du kan kjøre din egen bil i 5 runder på Rudskogen. Etter prøveheatet vil det være mulig for interesserte å oppgradere til full deltakelse på arrangementet ved å betale prisdifferansen på 1150 NOK (+ innmelding for ikke-medlemmer).

Prøveheatet kan både være i lugna halvtimen, og i de vanlige heatene.

PRØVESKILT

Vi tillater prøveskilt under følgende forutsetninger:

  1. På banen skal man legge frem kjøreseddel som viser at man har fått godkjent kjøring på hovedbanen på Rudskogen den angitte dato (og den ordlyden skal ikke kunne misforstås), ordet ‘flytting’ skal f.eks. ikke være det operative, men ‘testing’ eller ‘prøvekjøring’ er OK. Dette gjelder også forhandlerkjennemerker. Det må fremvises gyldig godkjenning fra forsikringsselskap på at forsikringen gjelder kjøring på Rudskogen.
  2. Kun den påmeldte føreren kan kjøre bilen, og passasjerer tillates ikke.
  3. Husk at fra myndighetenes side gjelder de samme krav til en bil med prøveskilt som en bil med vanlige skilter.
Skroll til toppen