Årsmøte

Denne gangen spanderte klubben mat, så møtet startet med servering. Vertskapet hadde gjort en liten endring i programmet med å bytte ut den på forhånd annonserte pizza-bufféten med burritos-buffét, uten at dette så ut til å legge noen demper på stemningen. En velsmakende start på medlemsåret 2017.

Følgende saker var på agendaen:
1. Tilbakeblikk på aktivitetene i 2016
2. Regnskap 2016
3. Terminliste 2017
4. Informasjon om 40-års jubileum for NSK
5. Valg av nytt styre for 2017
6. Valg av deltakere i arrangementsgrupper
7. Valg av valgkomité

 

1. Tilbakeblikk på aktivitetene i 2016
Odd Vaagan refererte klubbens arrangementer i 2016 og gav honnør til medlemmene for godt oppmøte og engasjement i årets arrangementer. Nok et meget godt og aktivt år for klubbens avdeling i Trøndelag.

2. Regnskap 2016
Formannen refererte regnskapstall for året 2016. Som tidligere orientert er tilskuddene fra hoved-avdelingen redusert. Det fremlagte regnskap går i balanse og dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

 

3. Terminliste 2017
Formannen refererte forslag til aktiviteter for 2017. Forslaget oversendes det nye styret og er ment som hjelp i det nye styrets arbeid. Det er lagt opp til en rekke varierte arrangementer som tidligere, med turer, bedriftsbesøk og garasjemøter, men med unntak for at vårturen i avdelingen i Trøndelag i år blir kombinert med 40-års jubileum i Oslo og deltakelse på vårmønstringen der.

Forslaget til årsplan vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside.


4. Informasjon om 40-års jubileum for NSK
Formannen orienterte om at det er planlagt jubileumsfeiring og vårmønstring på Fornebu 13. og 14. mai 2017. Detaljer er ennå ikke klare, men blir formidlet så snart de foreligger. Vi er imidlertid orientert om at det er reservert en del hotellrom for oss ute på Fornebu.

 

5. Valg av nytt styre for 2017
Bjørn Dahn redegjorde for valgkomitéens arbeid. Komiteen har bestått av Asbjørn Kjevik og Bjørn Dahn.

Valgkomitéen har vært i kontakt med alle styremedlemmene som har bekreftet at de stiller til gjenvalg, med unntak av Tom Qviller som har meddelt at han nå etter flere år i styret ønsker en avløsning. Etter Tom foreslår valgkomitéen Stig Rune Bromset som nytt styremedlem.

Følgende ble enstemmig valgt ved akklamasjon: Odd Vaagan (formann), Einar Skevik Iversen (sekretær), Trond Håvard Bjørgum (webmaster), Knut B. Rognes, Torstein Tiller og Stig Rune Bromset.


6. Valg av deltakere i arrangementsgrupper
Formannen orienterte om at det er ønskelig med et bredere engasjement i klubben når det gjelder arrangementer, både ute-turer og inne-møter. Med bakgrunn i å få inn nye idéer ble det derfor gitt oppfordring til den enkelte om å engasjere seg i å komme med forsalg til turer, og ikke minst delta i gjennomføringen.

Under møtet kom Gunnar Utvik med forslag til et innemøte i Lånke med informasjon om oppussing av gamle biler. Helge Johansen og Per Ole Ryjord vil også delta aktivt. Det framkom også idéer fra representanter i MX-5-klubben.


7. Valg av valgkomité
Valgkomitéen ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon, og består av Asbjørn Kjevik og Bjørn Dahn.

Som en avrunding på kvelden kjørte Trond Håvard en serie filmklipp fra YouTube, der det var innslag både fra en del bilsamlinger, løp og utstillinger.

 

Skroll til toppen