OptiTuning

Innemøte : OptiTuning

Vi må si vi ble meget imponert over hva Arnt Marius By og hans ansatte har skaffet seg av kompetanse når det gjelder programmering og motorstyring. Uten forkleinelse for de andre ansatte så ble vi også imponert over hva Ståle Berg synes å ha opparbeidet seg av kunnskaper og kapasitet på de ulike sider av dette utfordrende arbeidsområdet. Ikke bare å finne ut hvordan de ulike deler av motorprogrammene virker og hvilke deler som styrer hva og hvordan, men også å videreutvikle denne typer programmer.

Ikke bare i forhold til personbiler gjøres en jobb. Folkene her ser ut til å ha kapasitet til å gi økt kraft og effektivitet til alt som har forbrenningsmotor. Programmene er også spesielt utviklet for norske drivstoffkvaliteter. Det er selvfølgelig utstyr med motorer der det finnes turbo det er mest å hente.Firmaet arbeider mer eller mindre landsomfattende, men har satset mye i Møre, Trøndelag og nordover. De kan bistå med bedret ytelse også for lastebil, traktor, båt, snøskuter o.s.v. Ja, etter hva vi måtte forstå, alt som går på fossilt brennstoff. I de fleste tilfeller ser de at motorer er tunet ned i forhold til hva de kanskje fra fabrikkene er ment å skulle yte. De sier det derfor ikke er stor risiko for å skape ubalanse i forhold til hva det enkelte kjøretøy ellers er produsert for å tåle av belastninger.

 

 

Et spesielt arbeidsområde synes å være hjelp i forbindelse med dieselpartikkelfilter og eksosresirkuleringsventiler.

Dette er ofte et gjentatt problem for dieselbiler som hyppig kjører korte distanser uten at motorene blir tilstrekkelig varme og kan kjøre effektiv forbrenning av sot i eksos og innsprøytningsanlegg. D.v.s. diesel som konebil kan være å fraråde, men når problemene først er der så har guttene i OptiTuning de beste råd og tiltak for løsning på problemene.

 

Vi fikk en god demonstrasjon av hvordan effektmålinger utføres. Etter hva vi forsto driver de også litt med reparasjon av instrumenter i biler, noe som sikkert kan være av interesse for våre medlemmer med gamle biler. De vil framover også se på å finne utstyr og bokser som kan gi økt fysisk ytelse. For noen kan det også være av interesse å høre at disse guttene mener at tuningmarkedet ikke er kommet veldig langt når det gjelder amerikanske biler og motorer, men at dette vil være et aktuelt område for utvikling i tiden framover.

 

Etter møtet er det også avtalt at klubbens medlemmer vil få 25% rabatt på tjenester hos OptiTuning. Flott !

For mer informasjon om hva de kan tilby, se Optitunings nettside eller Facebook-side.

NSK avd. Trøndelag takker for en hyggelig kveld, der det var mye nyttig å ta med seg.

Takk også til Knut B. Rognes i styret for god planlegging av og gjennomføring av møtet.
Skroll til toppen