Årsmøte

Følgende saker var på agendaen:
1. Tilbakeblikk på aktivitetene i 2015
2. Regnskap 2015
3. Terminliste 2016
4. Presentasjon av vårturen 2016
5. Litt informasjon om sommerturen
6. Valg av styre for 2016
7. Valg av valgkomite
1. Tilbakeblikk på aktivitetene i 2015

Odd Vaagan refererte klubbens arrangementer i 2015 og gav honnør til medlemmene for et meget godt oppmøte og
engasjement i årets 15 arrangementer for medlemmene. Totalt sett et meget godt og aktivt år for klubben.

 

2. Regnskap for 2015

Formannen refererte regnskapstall for året 2015. Det har vært inntekter på 36.050, før siste tilskudd fra NSK sentralt
er innvilget. Det er søkt om kr. 17.149,98. (Det er etter årsmøtets avslutning mottatt melding fra hovedstyret om at
et slikt beløp er innvilget og vil bli overført til vår avdeling.) Etter dette går regnskapet for 2015 i balanse.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

3. Terminliste for 2016
Formannen refererte forslag til aktiviteter for 2016. Etterfølgende poster på agendaen inneholder valg av nytt styre og
utkast til program er ment som hjelp i det nye styrets arbeid. Det er lagt opp til 15 arrangement i 2016, med turer,
bedriftsbesøk og garasjemøter. Det ble presisert at det for garasjemøter har vært spesielt stor interesse blant
medlemmene. Forslaget til årsplan vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside.

4. Informasjon om vårturen 2016
Trine Kirknes og Stig Rune Bromset ga en meget informativ orientering om vårturen
som vil gå mot vest. Det ble presisert at det denne gangen er tatt spesielt hensyn til klubbens co-piloter. Det legges
opp til minst ett opphold med overnatting der det vil være anledning å benytte stedets velvære-avdeling, for de som
måtte ønske dette. I tillegg vil det bli besøk ved et av landets flotteste hageanlegg + mye annet. Kjøring opp Trollstigen,
er også lagt inn, samt en tur opp til toppen av Dalsnibba. Dette blir en flott tur så avvent nærmere invitasjon

 

5. Midt-sommertur

Formannen viste til forrige års sen-sommertur til Øland og ønsker om gjentagelse med en tur til Danmark, kombinert
med besøk til Copenhagen Historic Grand Prix, lørdag 30.7. og søndag 3.7. Planen er at de som ønsker kan fly ned til
selve arrangementet, mens de som ønsker, kjører egne biler ned og kombinerer CHGP med en kroferie. For de med
full pakke legges opp til å være i Danmark fra fredag 29.7. til fredag 5.8.

6. Valg av styre for 2016

Asbjørn Kjevik redegjorde for valgkomiteens arbeid. Komiteen har bestått av Asbjørn Kjevik og Bjørn Dahn.
Valgkomiteen har vært i kontakt med alle styremedlemmer som har bekreftet at de stiller til gjenvalg, med unntak
av Eirik Sesseng har meddelt at han nå etter mange år ønsker en pause. Etter Eirik Sesseng foreslår
valgkomiteen Einar Iversen.

7. Valg av valgkomite
Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon og består av Asbjørn Kjevik og Bjørn Dahn.

Ingen flere saker på programmet og den offisielle delen av programmet ble avsluttet med at formannen takket
Eirik Sesseng for hans mangeårige og gode innsats for klubben. Hans drivkraft vil bli savnet, men som det ble gitt
uttrykk for så håper klubben å dra nytte av hans kunnskaper og engasjement som «styrekonsulent». Eirik takket
for hyggelige ord og ga vel ikke uttrykk for at han ikke kan komme sterkere tilbake senere.Det ble underveis
servert både kake og kaffe.

Som en avrunding på kvelden kjørte Trond Håvard en serie filmklipp. Der var innslag både fra en del bilsamlinger
og utstillinger med utrolig flotte biler og ikke minst en del stunt fra trafikksituasjoner de færreste ønsker å komme opp i.

Skroll til toppen