Utemøte mai – Vårmønstring (16.05.2015)

Årets vårmønstring ble arrangert på Torvet i Trondheim, i samarbeid med MG-klubben.

Oppmøte var på Esso Moholt, hvorfra de oppmøtte kjørte i kolonne ned til sentrum. Ca. 40 biler møtte opp til
start kl. 10:00 lørdag morgen, og litt før kl. 10:30 var de fleste manøvrert på plass rundt Olav Tryggvason-
statuen. En delegasjon fra MG-klubben og NSK hadde allerede satt opp flagg og bannere. Det var på det meste
rundt 43 biler (24 fra NSK og 19 fra MG-klubben) oppstilt. Det må være rekord. Vi fikk også storfint besøk fra
styret i NSK sentralt, de stilte standsmessig i Ferrari.

 

 

 
For en gangs skyld hadde vi været helt på vår side hele dagen, og besøket på utstillingen ble jo også en suksess.
De som møtte opp hadde en hyggelig dag i byen, der de fikk treffe mange likesinnede, både andre medlemmer i
NSK og MG-klubben, og ikke minst mange interesserte forbipasserende. 
Vi delte ut en mengde med
brosjyremateriell med reklame for begge klubbene.

Med en imponerende delegasjon fra MG-klubben, spennet var fra MGTC fra 50-tallet til dagens MG’er. Fra NSK
hadde vi med Porsche, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Fiat, Maserati, Jaguar, Morgan, Toyota og Corvette.
Som alltid er det moro å konstatere at spennet i bilparken i NSK er stort og mangfoldig, både når det gjelder alder,
nasjonalitet, merke og egenskaper. Her er de fleste lidenskaper godt representert.


 
 

 
Etter noen timer på Torget var det rundt kl. 15 på ettermiddagen på tide å pakke sammen og dra hjem. I og med
at såpass mye av dagen ble tilbrakt på Torget ble det ikke arrangert noen felles kjøretur etter arrangementet
denne gangen.

Dette ble et særdeles vellykket arrangement med god eksponering av både NSK og MG-klubben. Torget er et
flott sted å holde arrangementet, så potensialet er stort for noe tilsvarende neste år. 
Vi retter en stor takk til
Bernt Lothe fra MG-klubben som har hatt alt arbeidet med arrangementet.

En flott start på utesesongen, alt forløp upåklagelig.
Neste klubbarrangement blir årets store happening, nemlig Vårturen 5.-7. juni. 
I år er det 19 biler og 33 personer
påmeldt, og vi ser alle fram til en flott tur.
Skroll til toppen