NSK inviterer til kjøretrening på Rudskogen tirsdag 2. juni!

Da er vi klare for nok en flott dag på banen i NSK-regi! Banen er oppe fra 15:00 til 19:00, teknisk kontroll fra kl. 14:00 – møt opp i god tid, og merk tiden!

Det er ingen forhåndspåmelding. Deltagelse på førermøte er obligatorisk for samtlige som skal kjøre på banen. 

Det vil bli avholdt førermøte kl. 14:45, deretter kl. 15:45 og 16:45. Deltagelse på førermøte er obligatorisk for samtlige som skal kjøre på banen.

Pris for kjøring på banen er kr. 800,-. Ekstra førere på samme bil koster kr. 200,- pr. fører. Dersom du ikke er NSK-medlem koster det kr. 1300,- men det inkluderer da medlemsavgift ut året! Vi tar kort! Ambulanse er til stede under kjøringen.

Husk at Rudskogen krever PVC-presenning under biler som lekker væsker! Presenningen skal tåle oljesøl (dvs ikke typisk båtpresenning) og være stor nok til at alle 4 hjul står på presenningen. Vedr. støy så er kravet det samme som tidligere, dvs under 100 dB.

Lisensierte biler: Vi vil arrangere egne heat for disse forutsatt at det stiller et minimum av biler. dvs. minst 5 som kan kjøre i hvert heat. Husk at formelbiler må kjøre i eget heat og ikke sammen med andre lisensierte biler. Send beskjed senest 4 dager før arrangementet til [email protected] hvis du kommer med lisensiert bil, slik at vi evt. kan gi beskjed dersom det ikke blir eget heat for dere.

Prøveskilt: NSK har en forsøksordning der vi tillater biler med prøveskilt på banen. Dog er det en del forutsetninger som skal være oppfylt:

  1. Man melder seg på på forhånd, forteller om bilen og legger ved bilder (minimum av kupé, motorrom, bagasjerom, samt utvendige bilder fra alle sider) av den på epost til [email protected] senest 2 dager før arrangementet slik at NSK kan forhåndsgodkjenne/-underkjenne. NB: Bilder skal være av bilen slik den vil fremstå på banetreffet, dvs at f.eks. felger, dekk etc skal være de som skal brukes på banen, og bildene skal være tatt nylig.
  2. På banen skal man legge frem kjøreseddel som viser at man har fått godkjent kjøring på hovedbanen på Rudskogen den angitte dato (og den ordlyden skal ikke kunne misforstås), ordet ‘flytting’ skal f.eks. ikke være det operative, men ‘testing’ eller ‘prøvekjøring’ er OK. Dette gjelder også forhandlerkjennemerker.
  3. Kun den påmeldte føreren kan kjøre bilen, og passasjerer tillates ikke.
  4. Husk at fra myndighetenes side gjelder de samme krav til en bil med prøveskilt som en bil med vanlige skilter.

NB! Husk å laste ned skjemaet under som inneholder regler og opplysninger som må fylles ut før man får kjøre! Fyll ut skjemaet (husk at det er 3 sider!) og ta det med deg, så går registrering vesentlig lettere. 😉 

VELKOMMEN!

Skroll til toppen