Årsmøte (03.02.2015)

Årsmøtet ble som tidligere år arrangert på Tregården restaurant på Persaunet. Det ble fullt i lokalet, hele 22 medlemmer møtte opp.

Vi startet med serveringen, kaffe og saftig kake. Kl. 19:20 startet formann Odd det formelle møtet, med en
gjennomgang av året 2014. Han refererte til stor deltakelse på de fleste møtene/turene.

Deretter var det gjennomgang av økonomien i 2014. Ikke alle poster var som budsjettert, men hovedmålet ble nådd,
– totalresultatet ble dermed som forventet. Dette medførte stor applaus blant medlemmene, en godt drevet klubb !

 
Deretter tok vi for oss det fremlagte budsjettet på totalt kr. 49.000,-. 
Forslag til aktiviteter i 2015 ble gjennomgått.

Deretter fikk vi en fin presentasjon av årets vårtur, som Gunnar Utvik sto for. Han og kone Sigrid hadde tydeligvis
jobbet godt med dette, for alle spørsmål ble besvart ned til minste detalj. Fornøyde medlemmer rundt møtebordet.
Det ble oppfordret om å være rask til å melde seg på, ingen grunn til å vente på tidsfristen. Dette blir nok en flott
vårtur som det er verdt å få med seg.

 
Slottstur til Øland ble presentert, lovnad om flott vær, god mat og fine overnattinger. Positiv reaksjon fra
medlemmene som var til stede.

Erik Fridén etterspurte om man var kommet nærmere en avslutning av samkjøringen med Motor Forum. Intet
hadde skjedd, så Odd fikk i oppdrag å kontakte Arne Rathe for å få saken ut av verden.

Asbjørn (valgkomitéen) la fram sin innstilling til nytt styre. Gjenvalg av hele det sittende styret. Applaudert av
medlemmene. Valgkomitéen ble deretter gjenvalgt, Asbjørn Kjevik og Bjørn Dahn.

Det formelle møtet ble avsluttet kl. 20:00. 

 

Trond Håvard hadde forberedt videusnutter med bl.a. kjøring i Russland. Sommerdekk på snø, flotte forbikjøringer
og vodka i blodet, gjorde at dette ble en svært underholdende seanse.

Praten gikk høylydt gjennom lokalet, det ble tidvis målt 120 desibel i kastene.


 

Styret takker for godt oppmøte, og ser fram til neste medlemsmøte i mars 2015.


Skroll til toppen