Heldags ferdighetskjøring på Rudskogen!

Søndag 20. juli er det heldags ferdighetskjøring på Rudskogen!

Da er vi klare for nok en flott dag på banen i NSK-regi! Denne gangen er banen oppe fra 13:00 til 19:00

Programmet er som følger (NB: Kan endres!):

12:00 – Teknisk åpner Sekretariat åpner
12:45 – 13:00 Førermøte
13:00 – 13:45 Frikjøring gateregistrerte biler
13:45 – 14:00 Lisensierte biler Førermøte
14:00 – 14:45 Frikjøring gateregistrerte biler
14:45 – 15:00 Lisensierte biler Førermøte
15:00 – 15:45 Frikjøring gateregistrerte biler
15:45 – 16:00 Lisensierte biler Ytterligere førermøter ved behov utover dagen
16:00 – 16:45 Frikjøring gateregistrerte biler
16:45 – 17:00 Lisensierte biler
17:00 – 17:45 Frikjøring gateregistrerte biler
17:45 – 18:00 Lisensierte biler
18:00 – 19:00 Frikjøring gateregistrerte biler

Ambulanse er til stede under kjøringen.


Møt helst opp til kl. 12:00! Det er ingen forhåndspåmelding. Deltagelse på førermøte er obligatorisk for samtlige som skal kjøre på banen.  

Husk at Rudskogen krever PVC-presenning under lisensierte biler, samt biler som lekker væsker! Presenningen skal tåle oljesøl (dvs ikke typisk båtpresenning) og være stor nok til at alle 4 hjul står på presenningen. Vedr. støy så er kravet det samme som tidligere, dvs under 100 dB.

Prøveskilt: NSK har en forsøksordning der vi tillater biler med prøveskilt på banen. Dog er det en del forutsetninger som skal være oppfylt:

  1. Man melder seg på på forhånd, forteller om bilen og legger ved bilder (minimum av kupé, motorrom, bagasjerom, samt utvendige bilder fra alle sider) av den på epost til [email protected] senest 4 dager før arrangementet slik at NSK kan forhåndsgodkjenne/-underkjenne. NB: Bilder skal være av bilen slik den vil fremstå på banetreffet, dvs at f.eks. felger, dekk etc skal være de som skal brukes på banen, og bildene skal være tatt nylig.
  2. På banen skal man legge frem kjøreseddel som viser at man har fått godkjent kjøring på hovedbanen på Rudskogen den angitte dato (og den ordlyden skal ikke kunne misforstås), ordet ‘flytting’ skal f.eks. ikke være det operative, men ‘testing’ eller ‘prøvekjøring’ er OK. Dette gjelder også forhandlerkjennemerker.
  3. Kun den påmeldte føreren kan kjøre bilen, og passasjerer tillates ikke.
  4. Husk at fra myndighetenes side gjelder de samme krav til en bil med prøveskilt som en bil med vanlige skilter.

Lisensierte biler: Det vil bli arrangert heat for lisensierte biler, avhengig av hvor mange som dukker opp.

Møt opp i god tid, alle biler må gjennom teknisk kontroll! Det er ingen forhåndspåmelding. Det er påkrevet med førermøter for alle som skal kjøre på banen. Tidspunkt for førermøter er listet opp i programmet over. 

Prisene er som følger: Medlemmer betaler kr. 1000,-. Ikke-medlemmer betaler kr. 1250,- som inkluderer NSK-medlemskap ut åretEkstra førere på samme bil koster kr. 200,- pr. fører. Vi tar gjerne kort, men også kontant betaling. 

NB! Husk å laste ned skjemaet under som inneholder regler og opplysninger som må fylles ut før man får kjøre! Fyll ut skjemaet (husk at det er flere sider!) og ta det med deg, så går registrering vesentlig lettere. 😉 

Og husk hjelm på alle i bilen!

VELKOMMEN!

Skroll til toppen