Feil også på ny giro som er sendt ut

Murphy slår til igjen. Denne gangen har det blitt borte 3 siffer i KID-nummeret på den nye giroen der har fått eller får i posten. Vi beklager nok en gang, og ber ydmykt om tilgivelse, og skylder på Murphy. Og Microsoft. Sukk. Men, det er relativt enkelt å korrigere: Legg til tre nuller først i KID-nummeret, så skal det virke i nettbanken. Fint om dere forteller dette også til andre NSK-medlemmer som kanskje ikke leser dette.

Skroll til toppen