Referat fra Generalforsamling

NSK avholdt Generalforsamling fredag 24.02.2012. Referatet er nå klart, se link i artikkel. Vi takker av Inge Mauseth som mangeårig formann og innvilger en pause. 🙂 Samtidig ønsker vi velkommen Erling Alfheim som formann, etter flere års deltagelse i styret. Velkommen også til nytt styremedlem Espen Alm!

Det nye styrets sammensetning finner du her.
Skroll til toppen