Endringer LMK Forsikring

LMK melder: Tennant Forsikring og LMK (representert både fra styret og administrasjonen) har hatt flere samtaler denne våren og sommeren på grunn av en stadig stigende skadeprosent de siste årene. Den meget kalde vinteren bak oss har bidratt til en rekke økninger i ulike skadeutbetalinger fra alle forsikringsselskapene, og bransjen har måttet ta noen grep. Også for vår gruppe.

De nye vilkår og premier for Helforsikring og for Blivende Klassiker skal gjelde fra første hovedforfall etter 1.8.2010. Alle vilkårsendringer / prisendringer varsles kunden ved fornyelse.

ENDRINGER HELFORSIKRING
Helkunde (Helkunde med minst tre eller flere forsikringer, deriblant et av hovedproduktene villa, innbo, hytte, bruksbil), beholder samme prisstruktur:
altså NOK 385 / 395, avhengig om kjøretøyet er eldre/nyere enn 1960

Singelkunde (som kun har LMK kjøretøyforsikringer):
Ny pris NOK 585 / 595, avhengig om kjøretøyet er eldre/nyere enn 1960. Økes forsikringssummen utover grunnbeløpet, vil økningen være NOK 270 per NOK 50.000.
Eksisterende singelkunder fortsetter å betale ”gammel” premie frem til sitt hovedforfall.

EGENANDELER HELFORSIKRING:
1.redning: 200,-
2.redning: 25 % av redningskostnaden
3.redning: 50 % av redningskostnaden
4.redning: 100 % av redningskostnaden

Kasko: 3.000,- (8.000 ved annen fører som ikke er husstandsmedlem, eller som selv ikke har en Hel-, BK eller Ombygd forsikring)
Brann/tyveri/glass: 1.500,-, reparasjon glass: 0,-

ENDRINGER BLIVENDE KLASSIKER (BK)
*  MC kan ikke tegnes på BK, men risikovurderes og tegnes på Tennants ordinære MC-produkt. Kontakt Tennant direkte.
*  Biler med verdi over 250.000 skal ha Guard (gjenfinningssystem).
*  Alle biler skal ha hovedstrømsbryter eller FG godkjent alarm
*  Bilen skal oppbevares i låst garasje med maks 3 biler.
*  For å få BK skal kunden være *Helkunde* i Tennant (ha minst 3 forsikringer eller flere foruten LMK-forsikringene)
*  Alder mellom 20 og 30 år (Eksisterende BK Forsikringer berøres ikke av ny aldersregel)
*  Premien økes til NOK 1600 for biler med verdi inntil NOK 250.000. Premien øker med 500 kroner per 50.000 i verdi utover 250.000
*  Begrensninger i hvilke biler som kan tegnes inn. Se liste nederst på http://lmk.no/forsikring

EGENANDELER BK
*  Redning: (Som for Helforsikring)
*  Kasko:  4.000,- (10.000 ved annen fører som ikke er husstandsmedlem, eller som selv ikke har en Hel-, BK eller Ombygd forsikring)
*  Brann/tyveri/glass: 1.500 Reparasjon glass: 0
*  Maks kjørelengde 5.000
*  BK har ikke lagerforsikring, men det kan tegnes oppstillingsforsikring (brann/tyveri) på ordinære vilkår

Foruten en liten justering for Mc på 90-tallet, har premien på LMK Forsikring vært uendret helt siden 1983! En unik historie innen forsikringsbransjen. Det er derfor ikke helt uventet at den generelle prisstigning og de årlige indeksreguleringene en eller annen gang også måtte innhente oss.

Det har vært et par turbulente år i forsikringsbransjen, og ingen kan tillate seg å drive ulønnsomt over lengre tid når skadeprosenten og skadeutbetalingene på de aller fleste typer forsikring har steget så mye som de siste par årene.

Både Tennant og styret i LMK håper på forståelse for at disse endringene er nødt til å gjennomføres. Underveis i prosessen er det blitt gjort sammenligninger med øvrige ”konkurrenter”. Det er godt å registrere at LMK-klubbenes medlemmer økonomisk og vilkårsmessig fortsatt kommer meget godt ut av det sammenlignet med kundene i de andre selskapene. Avtalen med Tennant går ut 31.12.2011. Styret vil rutinemessig reforhandle denne, samt sammenligne med hva andre forsikringsselskap kan tilby LMK-klubbenes medlemmer.

Skroll til toppen