Mai-møtet flyttet

Etter en vurdering av de rådende vær- og føreforhold er det besluttet å flytte møtet tirsdag 4. mai en uke fram til tirsdag 11. mai. Tid og sted for oppmøte er ellers uendret. 

Skroll til toppen