Årsmøte 2010 (19.01.10)

Møtet var lagt til Peppes Pizza i Kjøpmannsgata og 23 medlemmer møtte opp. Formannen ønsket velkommen og startet med å gå igjennom de ordinære årsmøtesakene i invitasjonen. Per Erik ble valgt til ordstyrer, Eirik til referent og Magne og Bård Arne til underskriving av protokoll.  

Aktiviteter i 2009:
Per Erik oppsummerte kort hvert enkelt arrangement supplert av bilder satt sammen av Trond Håvard. Meget bra oppslutning på de mange og flotte arrangementene. Velfortjent applaus til styret.

Aktiviteter i 2010:
Bjørn Otto gikk igjennom den foreslåtte kalenderen for 2010, som selvfølgelig er et forslag som det nye styret står fritt til å endre på. Odd Vaagan presenterte vårturen 2010 som går på Nord-Vestlandet, en flott tur langs fjord og fjell. Applaus til Bjørn Otto for et innholdsrikt og bra program. Alt bør ligge godt til rette for fortsatt god oppslutning om klubbens aktiviter i inneværende år.   

Økonomi:
Asbjørn gikk igjennom budsjett og resultat for 2009. For 2009 var klubbens utgifter kr. 32.000. Budsjettet for 2010 er på kr. 34.000. 

Valg:
Etter at avtroppende styre hadde mottatt velfortjent applaus ble valgkomitéens innstilling vedtatt:
Formann: Oddvar Solheim (ny)
Styremedlemmer: Bjørn Otto Valstad, Trond Håvard Bjørgum, Ole Kristian Grøtnes og Jan Husby (ny)
Valgkomité: Per Erik Skogrand og Erik Fridén.

Eventuelt:
Erik åpnet for en meningsutveksling rundt vårturens lengde og kostnad, og gikk deretter over til å snakke om Goodwood Revival. Det er betydelig interesse for denne turen til England i september, og det oppfordres til å være raskt ute med påmelding – flere har allerede bestilt fly.

Etter flere filmsnutter og en overdådig pizza-servering fikk den avtroppende sekretæren (Eirik) overlevert en laurbærkrans laget av et bildekk med tilhørende diplom med fine ord. Vel fortjent etter en imponerende innsats for klubben i løpet av de siste 10 år. Den avtroppende formannen (Per Erik) fikk også ros for sin måte å lede styret på de siste 3 årene. Ryddige, planlagte møter og god oversikt.

Møtet avsluttet kl. 21:30.

Skroll til toppen