Julemøte (01.12.09)

26 personer møtte opp til det tradisjonsrike julemøtet for å få en oppsummering av året som har gått, noen tanker rundt neste år og ikke minst innta god julemat med tilhørende drikke. I år som de to foregående år var lokalet den flotte kantina ved Østbyens Servicesenter på Solsiden. Formannen startet med og å ønske velkommen og god appetitt. Etter at forsamlingen hadde fått forsynt seg fra et flott oppdekket bord med julemat i varm og kald form var det klart for en gjennomgang av 2009. Etter en kort gjennomgang av hvert enkelt arrangement ble det konkludert med at inneværende år har vært det mest begivenhetsrike året noen sinne, med stort sett meget bra oppslutning og god gjennomføring.

 

Neste punkt på agendaen var årets vårtur i kortversjon, men dessverre oppsto det tekniske problemer i forhold til avspilling av filmen fra DVD. Som et substitutt ble det vist diverse klipp fra bl.a. årets utgave av Goodwood Revival som ble arrangert i september, dette kan sannsynligvis oppleves ”live” til neste år.

Deretter ble terminlisten for 2010 presentert. Blant høydepunktene kan nevnes vårtur til Vestlandet og utenlandstur til Goodwood Revival. Her er det mange og varierte arrangementer å glede seg til, og vi håper på minst like god oppslutning og positivitet rundt arrangementene som i inneværende år.

 

Vi takker medlemmene for et strålende sportsvognsår og ser allerede med forventning fram mot neste år.

En spesiell takk til Mary og Mette Britt som nok en gang ordnet med flotte lokaler og god julemat.

Skroll til toppen