Vi trenger flere CSM faddere

Onsdag 25. mars gjennomførte vi CSM fadderkveld. Det ble en liten suksess:-)

Vi samlet oss om at målet må være å skaffe et økonomisk bidrag til arrangementet på totalt kr. 100.000, ved at 20 faddere hver bidrar med kr. 5.000. Dette er vi godt i gang med å nå. Det er nå 13 firmaer som tegnet seg som CSM faddere. Det vil si at vi må skaffe 7 til innen utgangen av april. Og gjerne flere, hvis mulig. Kjenner du noen som kan være potensielle bidragsytere, så nøl ikke med å formiddle denne invitasjonen. Ta også gjerne kontakt med Henning Hansen (9202 6117) eller Inge Mauseth ([email protected]) .

Følgende har tegnet seg så langt:

AB trafikkskole                           Tore Johannessen              Kr 5 000,-
Larsens Bilservice                    Dagfinn Larsen                    Kr 5 000,-
IRM Norge                                    Dag-Henning Nielsen        Kr 5 000,-
Eie eiendomsmegling               Lars Faale                            Kr 5 000,-
Gromlyd                                        Snorre Rønning                   Kr 5 000,-
LeHaCo                                        Henning Hansen                Kr 5 000,-
Gazoline                                        Ulf Johannessen                Kr 5 000,-

Subaru Norge as                        Arne Berg                            Kr 5 000,-
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS     Lars Baklund        Kr 5 000,-
Trygg og Sikker AS                    René Depuis                        Kr 5 000,-
Ing. Per Gjerdrum AS                Mads Gjerdrum                    Kr 5 000,-
Ski Motorverksted                       Tom Herskedal                    Kr 5 000,-
Sesam Data AS                          Inge Mauseth                        Kr 5 000,-

Skroll til toppen