Årsmøte 2009 (03.02.09)

Årets årsmøte ble denne gangen arrangert i Felleskjøpets lokaler på Tunga.
Møtet startet med at formannen ønsket velkommen til de 20 frammøtte medlemmene. Innkallingen som var blitt sendt ut i forkant ble godkjent uten anmerkninger og det ble valgt ordstyrer (Per Erik Skogrand), referent (Eirik Sesseng) og underskrivere av protokoll (Bjørn Dahn og Tor Rangø).

Etter at alt det formelle var på plass ble fjorårets klubbaktiviteter gjennomgått. Formannen fortalte kort fra hvert arrangement samtidig som det ble vist bilder fra nettsidene underveis. Konklusjonen ble at det var et innholdsrikt år der alle møtene hadde god deltagelse og det var bra kvalitet på arrangementene, dette ble også understøttet av kommentarer og innspill fra forsamlingen.

Neste punkt på agendaen var en gjennomgang av planlagte aktiviteter i 2009. Også i år er det mye å se fram til, med mange varierte turer og interessante temamøter.
Turansvarlig Erik Fridén orienterte spesielt om årets vårtur til Vestlandet i pinsehelgen, turen til EM-runde i rallycross i Höljes i Sverige i juli og tur til Birmingham i november.
Arne B. Rathe orienterte om turen til Knarren Brygge på Hitra i august. Vi håper og tror på god oppslutning også på årets arrangementer.

Kasserer Asbjørn Kjevik gikk deretter igjennom den økonomiske situasjonen i klubben. Vi har fått tilskudd fra Oslo på kr. 29.800,- for 2009, et beløp som framkommer ved framlegging av bilag. For 2009 er det oversendt styret et forslag til tilskudd på kr. 34.000,-. Forholdet til NSKs styre i Oslo er upåklagelig, kassereren har full kontroll og alt fungerer optimalt.

Neste punkt på programmet var valg av nytt styre. Leder av valgkomitéen Arne B. Rathe fikk ordet og presenterte valgkomitéens innstilling, som ble enstemming godkjent av årsmøtet.

Det nye styret er dermed som følger:

Per Erik Skogrand Formann
Eirik Sesseng Styremedlem/kasserer
Asbjørn Kjevik Styremedlem
Bjørn Otto Valstad Styremedlem
Oddvar Solheim Styremedlem
Ole Kristian Grøtnes Styremedlem
Trond Håvard Bjørgum Styremedlem/nettredaktør

Den nyvalgte valgkomitéen består av Erik Fridén og Gunnar Ellevseth. 

Formannen takket på vegne av styret Erik Fridén for et flott arbeid for klubben gjennom mange år.

Etter at den formelle agendaen var gjennomført var det tid for servering og underholdning. Asbjørn viste en fartsfylt film fra Goodwood Revival mens det ble servert kaffe, smørbrød og sjokoladekake.

Møtet avsluttet ca. kl. 22. Takk til Asbjørn og Felleskjøpet for gratis leie av flotte lokaler.

Skroll til toppen