‘Nytt’ om blivende klassiker -ordningen

(LMK) LMK har etter landsmøtet 2008 hatt et spesielt fokus på forsikringsordningen Blivende Klassiker (BK), og kriteriene for å kunne søke om denne typen LMK Forsikring. BK som forsikring ble etablert i 2004, og forsikrer per i dag 74 kjøretøy. På LMK’s landsmøte 2008 mente Classic Honda Club Norway, Norsk Land Rover Klubb, Porsche Club Norge og Norsk Sportsvogn Klubb at kravene for å søke om BK er for lite differensierte. Klubbene ønsket at LMK så på mulighetene for å senke kravene for å få denne forsikringen. I dag er det slik at søker må inneha en Helforsikring på annet kjøretøy, og ha hatt dette i minst ett år før en BK-Forsikring kan tegnes. For å få en BK for en MC må du fra før ha en Helforsikring for en MC, og for en BK bil må du ha hatt en Helforsikring for en bil. Du kan altså ikke ha en BK MC dersom du kun har en Helforsikring bil fra før.

LMK har overtatt denne forsikringstypen fra det svenske motorhistoriske forbundet – MHRF. Svenskene har svært mange års erfaring med BK, og oppfordrer LMK å fortsette med dagens krav dersom BK skal være en lavrisikoforsikring. Fjernes kravet, er de svenske erfaringene at mange melder seg inn i klubber for å få tilgang til en meget rimelig forsikring på et kjøretøy som med langt høyere sannsynlighet enn tidligere vil bli brukt mer enn det som er beregnet i forhold til premiens størrelse mht skaderisiko.

Generelt mener LMK at det er nødvendig med grunnleggende og motorhistorisk forankrede krav for å kunne holde forsikringspremien på et lavt nivå. BK som separat forsikringsordning innenfor LMK Forsikring har en høy skadeprosent, og går etter 4 år ennå ikke i pluss. Bare på grunn av dette ene punktet vil det derfor ikke være særlig klokt å vurdere å lempe på kravene.

LMK skal på landsmøtet 7. mars 2009 legge frem en orienteringssak om Blivende Klassiker. Dersom det i mellomtiden ikke tilkommer ytterligere informasjon enn det som er nevnt her ovenfor, vil styrets konklusjon bli at de eksisterende krav opprettholdes.

Skroll til toppen