Aksjon Trafikkstasjon

(LMK) På grunn av utallige tilbakemeldinger i en årrekke fra medlemmer og tillitsvalgte om usaklig behandling ved landets trafikkstasjoner, vil LMK forsøke å kartlegge omfanget av dette problemet. Fokus vil være kjøretøy over 30 år (ikke ombygd-relaterte saker).

LMK tror at maksimal oppmerksomhet på de forhold medlemmene opplever mht uvilje, uriktige beskjeder, manglende kunnskap, direkte uvennlighet og lang ventetid i sin kontakt med trafikkstasjonen, vil føre til at myndighetene ser seg nødt til å bedre forholdene.

For å sikre en seriøs behandling er det viktig å finne eksemplene som viser problemet i sin fulle bredde. Eventuell dokumentasjon på erfaringer og opplevelser er det viktigste å sende inn, men ikke avgjørende for å få de ulike problemområder belyst. (Husk for ordens skyld at det finnes også regelbrudd gjort av oss som brukere, men behandling av disse er ikke tema her.)

LMK ønsker respons fra alle som i sin kontakt med sin lokale Trafikkstasjon har opplevd usaklig behandling. Enten med kundebehandler i skranke/kontor, eller der man har møtt med sitt kjøretøy for kontroll.

LMK ønsker et referat fra ditt møte med Trafikkstasjonen der du beskriver så godt det lar seg gjøre, og husk å beskrive flest mulig av følgende punkter:

  • Grunnen til kontakt/besøk ved Trafikkstasjonen.
  • Om mulig; dato og klokkeslett for opplevelsen/erfaringen.
  • Hva du opplevde som negativt.
  • Beskriv situasjon konkret, og helst med navngitte personer og situasjoner. Referer gjerne til ord og setninger som ble sagt dersom dette er en del av hendelsen.
  • Oppgi de konsekvenser dette fikk for deg og/eller ditt kjøretøy, gjerne konkret mht utsettelser, avslag, ny avtale m.m.
  • Avslutt med å beskrive hvordan dette etter din mening egentlig burde vært. Altså hvordan Trafikkstasjonen skulle ha behandlet deg og din sak dersom det skulle vært gjort på en riktig måte.
  • Legg også ved relevante saksdokumenter.

Husk å være ryddig i beskrivelsen, og unngå banneord og altfor sterke følelsesmessige uttrykk. På grunn av kapasitetshensyn får vi nok ikke mulighet til å svare på alle henvendelser, men bruker det vi finner mest formålstjenelig.

Send inn til LMK innen 1. januar 2009 på: [email protected], eller faks: 22 88 36 01,

Post: LMK, PB 170 Økern, 0509 Oslo

Skroll til toppen