Slangen i paradiset

(Fra LMK): Fra vår danske søsterorganisasjon ”Dansk Motorhistorisk Samråd” har vi mottatt en vennskapelig oppfordring om å være meget oppmerksomme på bensinslangenes tilstand på våre motorhistoriske kjøretøy:

I løpet av de siste år har det i Danmark vært flere tilfeller der bensinslanger på eldre biler plutselig begynner at lekke. Det sier seg selv at dette kan føre til meget farlige situasjoner. Det er også registrert minst et tilfelle av brann på grunn av lekkasje i en bensinslange.

Forklaringen er at den vanlige bensinen som har vært på markedet i mange år over tid har forandret seg i sammensetningen. Spesielt etter innføringen av blyfri bensin. Gummislangene som for 10 år siden var svært bestandige mot bensinen, tåler dagens bensin i langt mindre grad. Svært mange typer går rett og slett i oppløsning!

Riktig merking
Bensinslangene skal være merket. Er den ikke merket med riktig kode bør man skaffe en ny. Følgende slangetyper kan anbefales:

* NBR-PET-CSM
* FKM-PET-CSM

Kan dette ikke skaffes av den forhandler du bruker, bør du bruke slanger som oppfyller følgende standarder:

* DIN 73379 type E
* ISO 4639 type 2
* SAE J30 R7
* SAE J30 R9-11

Skroll til toppen