Penger til gode hos staten?

(Fra LMK): Fikk du ikke penger igjen på skatten, kan du kanskje få det igjen på årsavgiften i stedet? K.R. Foss fra Sandefjord fikk tilsendt innbetalingsblankett med full årsavgift for sin 1978 modell Kawasaki Z1000A2 – bare fordi den ble førstegangsregistrert i 1979. Han fant seg ikke i dette og sendte Toll- og Avgiftsdirektoratet et brev der det ble redegjort for fakta, la ved kopi av tollkort og betalte bare kr 380,-.

Foss fikk avslag på sin forespørsel, men anket sporenstreks og fikk da medhold med følgende begrunnelse:

Det står i vedtaket at Stortinget har vedtatt at det skal svares årsavgift med lav sats for kjøretøy som er 30 år eller eldre. Verken mer eller mindre. 1.gangs registreringsår er ikke nevnt i vedtaket, og heller ikke i Toll og avgiftsdirektoratets kommentarer.

Dessverre henviser både trafikkstasjoner og toll og avgift ofte/alltid til førstegangs registreringsdato.

Det hører også med til historien at Foss under denne prosessen fikk både purring og purregebyr på mellomlegget mellom høy og lav sats siden han bare hadde betalt inn kr. 380,-. Når det tilslutt forelå avskiltningsbegjæring på sykkelen, betalte han mellomlegget. Dette, inklusive purregebyr fikk han automatisk tilbakebetalt da anken ble godkjent.

Så; det lønner seg å sjekke hvilken årsmodell/produksjonsdato kjøretøyet opprinnelig har. Husk skriftlig dokumentasjon. Foss sendte med en side fra Kawasaki recognition guide i tillegg til kopi av tollkortet. Ellers må importør/forhandler dokumentere produksjonsdato!

Skroll til toppen