Slutt på fellesabonnement

Klubben har besluttet å avvikle de årlige tilbud om fellesabonnement på CLASSIC CARS og OCTANE da stadig færre medlemmer benytter seg av det. Det har vært en tungdrevet ordning da utgiverne stadig har skiftet eierskap og nye kontaktpersoner måtte instrueres. De har heller aldri hatt systemer som var innstilt på annet enn enkeltabonnementer slik at våre fellesbestillinger for våre abonnerende medlemmer medførte mye krøll og leveringsproblemer. De eksisterende abonnementer løper ut i august og må eventuelt fornyes personlig f.o.m. september-nummeret. Vi vil anmode magasinene selv til å kontakte de aktuelle abonnenter for å kunne tegne individuelle avtaler.

Skroll til toppen