21
mar
Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling 2024

21. mars 2024
 kl. 18:00
Sted: Tyrigrava
Avdeling: NSK

Torsdag 21. mars kl. 18.00 på Tyrigrava, Gamle Mossevei 55, Svartskog.

Frist for å melde saker til Generalforsamling er 20 dager før, altså 1. mars. Eventuelle saker sendes til [email protected]

Forslag til styrekandidater sendes formann for valgkomiteen: [email protected]

Endelig saksliste og alle sakspapirer, herunder styrets beretning, regnskap, forslag til budsjett og arbeidsprogram skal være tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før møtet, og kan rekvireres elektronisk på [email protected]

Skroll til toppen