IMG_3756 (Medium)

Ferdighetskjøring Reve 22. juni

Sted: Reve Kartring
Avdeling: Rogaland

Målet er at det skal være sikkert – lærerikt og gøy, og da må vi ha noen enkle grunnregler:

1. Anlegget låses opp klokken 11, det vil bli løpende registrering, betaling og teknisk kontroll fram til 11.50.
2. Obligatorisk førermøte klokken 11.50
3. Kjøringen vil være for registrerte kjøretøy. Prøveskilt er ikke tillatt.
4. Kun kjøretøy som passerer enkel teknisk kontroll vil bli tillatt på banen. Kontrollør utnevnes av NSK. Teknisk kontroll vil sjekke for lekkasje av væsker, løse gjenstander og nødvendig sikkerhetsutstyr (hjelm og heldekkende klær av brannhemmende materiale som ull eller bomull). Ingen passasjerer i baksete. 16-års grense for passasjer.
5. Alle sjåfører skal registreres og gjennomføre førermøte før de slippes på banen. Dersom det er flere sjåfører på et kjøretøy skal alle gjennomføre førermøte.
6. Kun deltakende kjøretøy tillates på depotområde mot vest. 
7. Det vil bli håndhevd regler for oppførsel på og utenfor banen. Det skal kjøres forsvarlig både med tanke på sikkerhet og slitasje på anlegget. Drifting og unødvendig spinning er ikke tillatt. Forbikjøring foretas kun på rettstrekk og ved tydelig signal/kommunikasjon mellom sjåførene. Blåflagg vil bli brukt og skal respekteres. Ved første gangs overtredelse av regler vil man svartflagges for gjeldende heat. Påfølgende overtredelse vil føre til utestengelse resten av dagen. Innbetalt avgift refunderes ikke ved utestengelse.
8. Kjøringen vil foregå i heat à 10 minutter, 5-6 biler i hvert heat. Heatene vil arrangeres slik at tilsvarende biler/hastighet/ferdighet kjører samlet i størst mulig grad. Heat-oppstilling vil bli utført av personal fra NSK. Flaggvakt vil styre påslipp og flagge av heat. Maksimalt 30 biler i depot for å sikre kjøretid for alle.
9. NSK-medlem. Kjøring NSK-medlem koster 400,- per dag. Ikke-medlemmer betaler kroner 600,- per dag for kjøring. 
10. NSK besørger nødvendig kosting og opprydding før og etter kjøring. Dersom en sjåfør er uheldig og drar grus på banen besørges kosting etter dugnadsprinsippet.
11. Virksomhet på anlegget skjer på egen risiko. Eventuell skade på materiell, deltaker og publikum dekkes av deltakeren selv.
12. Vis respekt for andre deltakere

Skroll til toppen