Banekjøring – Rudskogen

22. juni 2019
Sted: Rudskogen
Avdeling:

Dette er et felles arrangement med KARN – hvor NSK står for banekjøring for gateregistrerte biler, og KARN avholder løp for Corsa Italiana. Nærmere detaljer og tidsplan kommer.