Om NSK Trøndelag

NSK avdeling Trøndelag har pr. i dag ca. 90 medlemmer. Bilparken består av en fin blanding av gamle og nye biler, fra en rekke forskjellige merker og nasjonaliteter. I hovedsak er det åpne biler med 2 seter, men uten at dette på noen måte er et krav for deltagelse. 

Det legges stor vekt på varierte arrangementer med god involvering av ledsagere, dette er sannsynligvis en medvirkende årsak til at oppmøtet på klubbens arrangementer er jevnt bra. Vi arrangerer kveldsturer og overnattingsturer i sommersesongen og innemøter med interessante temaer i vintersesongen. 

Klubbens pensjonister møtes hver tirsdag kl. 11 til kaffe og vaffel på Café Mocca på Lade Arena. Her er det fritt fram for alle å møte opp. 

Skroll til toppen