Om NSK Rogaland

NSK Rogaland arrangerer samlinger hver måned, som oftest den 2 onsdagen i hver måned.

I vinterhalvåret (November t.o.m mars) samles vi inne på klubblokalet på Klepp.

I sommerhalvåret (April t.o.m Oktober) samles vi som regel på Sandnes Rådhus, gjerne sammen med Cab & Co og Gammelbilens venner.

Oppslutningen pleier å være bra med normalt 20-30 biler, men vi har vært oppe i 63 biler sammen på onsdagstur

Det er ikke nødvendig å eie/disponere en sportsvogn for å væremedlem. Det er interessen for biler generelt og sportsvogner spesieltsom er fellesnevneren for klubben.

 

Historien om NSK Rogaland

Kilder: Lars Erik Hertaas & Eivind Edvardsen

1980 – 1989

En av de første gangene det ble holdt et medlemsmøte for NSK medlemmer på sør-vest landet, var hjemme i en stue på Egenes i Stavanger. Vi var 4 -5 medlemmer og det må ha vært tidlig på 80-tallet. Det var på den tid medlemskontingenten var på kr. 60,- og innbetalingen måtte skje på postkontoret.

1990 – 1999

Mye har skjedd siden den gang, og i en periode på 90-tallet var det faste samlinger på Hinna Bistro. Det var ikke så mange som møtte, men det var i hvert fall et tilbud for de aller ivrigste. På våren i 1998 var det et par ildsjeler som ville få de bortgjemte sportsbilene ut av garasjene eller låvene. NSK Stavanger hadde på det tidspunktet 19 medlemmer, så vi så ikke for oss noen lang kortesje. Etter en tid startet arbeidet med å tenke på et sportsbiltreff. Dette ville bli en god bidragsyter til å få tørket støvet av bilene og samtidig få profilert både klubben og hobbyen vår på en god måte. Gode krefter jobbet gjennom vinteren, og kartlegging av sportsbiler i distriktet ble gjennomført enten de var medlemmer eller ikke. I mai 1999 deltok det 74 biler på NSK’s første utendørs sportsbiltreff på Røyneberg på Sola og alle som kjørte hjem fra treffet hadde nå hørt om Norsk Sportsvogn Klubb. Dette resulterte i et hyggelig oppsving i medlemstallet som året etter var kommet opp i 33 medlemmer. Klubbens ve og vel avhenger av aktiviteter og tilbud, og det ble stadig fler som deltok på våre faste kjøreturer i den varmere delen av året.

2000 – 2010

Navneskiftet fra NSK Stavanger til NSK Rogaland hadde allerede skjedd da medlemstallet i 2002 hadde nådd 85 medlemmer hvorav 75 % av medlemsmassen kom fra andre steder i fylket enn Stavanger. Vi følte det var riktig å profilere klubben som en avdeling med en videre omkrets enn tidligere. Aktivitetene steg fra år til år og lokalavdelingen begynte å formidle informasjon til våre medlemmer via en egen NSK Rogaland hjemmeside. Styret ble utvidet med et par nye medlemmer, og medlemstallet nådde nye høyder i 2008 med 113 medlemmer. Det ble også etablert faste møter på vinterstid, men i mangel på et egnet klubblokale ble dette som oftest løst med en invitasjon hos en bilforhandler som hadde fått en ny modell de stolt kunne vise frem eller på et garasjebesøk hos noen i klubben. Det siste var kanskje det beste for her kunne vi se både detaljer og fremdrift, og for noen var det sikkert noe å lære også. Og heldigvis er det noen prosjekter som tar lengre tid enn andre, og da ble det anledning til mer enn et besøk i samme garasjen.

Et av prosjektene som ble flittig besøkt på denne tiden var Per Arne Bråthen’s E-type, som trengte mer enn en standard restaurering. Den lille byen Bryne var blitt fanget av E-type feber og det var på dette tidspunktet ikke mindre enn 6 E-types i «bygda», 4 roadsters og 2 coupe. Prosjektet ble ribbet til minste detalj før det ble spent opp i en hjemmelaget jigg. Her kunne den roteres akkurat som en helstekt gris over grillen. Skifte av gulvpaneler, kanaler og andre karosseri deler ble som en lek samtidig som karosseriet opprettholdt sin opprinnelige form. Det skulle vise seg at det ble mer enn en E-type som måtte innom jiggen i årene som kom.

Sportsbiltreffet på Røyneberg, Sola, ble mer og mer populært, og med mer enn 100 utstilte biler ble det etterhvert trangt på den idylliske plenen ovenfor badeplassen. Her var det behov for å tenke nytt, og samtaler kom i gang med Fly historisk Museum Sola. Vi så for oss en kombinert utstilling med sportsbiler, fly og helikopter i skjønn forening, og det tok ikke lang tid før vi hadde kommet til enighet og var i gang med planleggingen. Uteområdet var langt større enn på Røyneberg, så her skulle det ikke stå på plassen hverken for biler eller fly. Gjennom en lang vinter hadde vi fått på plass alle detaljene og i mai 2009 var det klart for et kombinert sportsbiltreff og flyutstilling på Sola Sjø som er sjøflyhavna til Sola Lufthavn. Med åpne hangarporter og gamle jagerfly og helikopter ute blant sportsbilene, ble dette arrangementet tatt veldig godt imot både fra våre egne medlemmer og publikum. Her var det god plass, nye vekstmuligheter og en ny milepel for NSK Rogaland var nådd. Suksessen var et faktum, besøkstallet økte og det samme gjorde antall deltakere. For å profilere begge interesse organisasjonene på en bedre måte endret Sportsbiltreffet navn til «Wings & Wheels».

2010 – 2012

Sommeren er prikken over i-en for sportsbilfolket, men vi har også behov for å samles og dyrke vår hobby i resten av året. Et klubblokale var etterlengtet. Selv med de kjekke garasjebesøkene vi hadde, så vi at vi trengte et tilholdssted i mørketiden først og fremst. Vi hadde vært på utkikk en stund da vi fikk anledning til å leie et lagerbygg på Klepp våren 2012. Dette ble NSK Rogaland’s nye «hub» hvor det blir arrangert styremøter og medlemsmøter. Klubblokalet ble med ett en identitetsbygger for vår lokalavdeling. Et sted å være for oss selv med våre møter og julebord.

2012 – NN

Tiden var kommet for å få nye krefter inn i styr og stell og det ble valgt ett nytt styre for veien videre. Ett godt grunnlag var lagt og arbeidet med nye aktiviteter og videreføring av tidligere konsept fortsetter.

Skroll til toppen