Banekjøring på Verdal

Det ble oppdelt i to grupper, som kjørte hver for seg. En gruppe for de ville kjøre etter «veitrafikkloven» de kjørte «vakkert» uten spesielle krav til hjelm/klær. Det ble satt opp passende pass av banemannskapene.

De andre, som skal kjøre FORT, måtte løse engangslisens, treningslisens (kjøpes nett og kvittering fås telefonen, som fremvises før kjøring starter). Bilene ble også merket slik at vaktene se forskjell gruppene. Disse skal bruke hjelm og heldekkende klær (ikke polyester). Kjøredress er ikke et krav.
Det ble kjørt pass med 8 biler i hvert pass og disse varte i 10 minutter.

Vi avsluttet bane kl 14:00 med avreise til Inderøy, der vi avsluttet turen med mat Rødbrygga før vi kjørte hjem hver for oss.

 

Et slikt arrangement med en annen klubb gjorde at det ble mange deltagere at det var aktivitet hele tiden ikke noen lange pauser og anbefales for fremtiden.

Skroll til toppen