Torsdag 17. september på Tyrigrava blir ikke helt som vi hadde trodd…

Torsdagene har i løpet av de siste tre ukene blitt superpopulære møtedager på Tyrigrava. Plassen er allerede full av bilentusiaster. Vi endrer derfor programmet og finner en ny dag senere, der KNAs klubbmedlemmer får en personlig invitasjon.

 

NSK satte dagen på sin terminliste i januar i år. Da var tanken å introdusere Nye Tyrigrava for medlemmene – og samtidig markere en tredje møtedag i uka, i tillegg til MC og Amcars. I løpet av sesongen ble KNA Klubbforum dannet. Et interessefellesskap for alle KNA-tilsluttete entusiastbilklubber. Da var det naturlig, for første gang, å utvide denne dagen til å invitere medlemmer i disse klubbene, og samtidig informere om Tyrigrava og Klubbforumet.

Midt i dette har Corona-restriksjonene satt forståelige begrensninger. Vi satte derfor et tak på 120 deltakerbiler, krav om forhåndspåmelding med skriftlige deltakerlister og nødvendig vakthold på plassen som premisser. Men i løpet av sensommeren er det tatt et lokalt initiativ om å møtes på Tyrigrava med «europeiske» biler på torsdager. Dette er svært positivt, og håpet er derfor at denne dagen skal etablere seg som nettopp en tredje treffdag, slik at man kan fortsette neste sesong. Vi ønsket derfor ikke at dette initiativet skulle avlyses den 17., men at vi kunne samle frammøtte fra alle grupperingene denne dagen. Derfor ble invitasjoner sendt ut uten krav til forhåndspåmelding, men med klare plassreservasjoner. Tanken var navneregistrering ved innkjøring og streng opptelling.

I mellomtiden har det lokale initiativet tatt helt av. Sist torsdag var det et stort og ukjent antall besøkende på Tyrigrava. Langt flere enn plassen tillater, og det ble parkert langs Gamle Mossevei, med de trafikk-utfordringer og annet som dette medfører. Det er ingen arrangør bak disse torsdagstreffene, og de lever langt på vei sitt eget liv. NSK og KNA har derfor besluttet at det verken ut fra smittevernhensyn eller trafikksikkerhets-hensyn er forsvarlig å arrangere vårt felles Torsdagstreff som planlagt. Vi kansellerer derfor arrangementet – men du kan være sikker på at vi skal komme tilbake med et nytt, eksklusivt arrangement for alle KNA Klubbmedlemmer – så snart det lar seg gjøre.

Skroll til toppen