Banekjøring med KARN!

Invitasjon til banedagRudskogen 4. juli 2020

Klubb Alfa Romeo Norge ønsker NSKs medlemmer velkommen til banedag og Corsa Italiana-løp på lørdag. I tillegg til banekjøring med privatbiler (Stradale), arrangeres det løp i CorsaItaliana, BMWCCN og B-Zero.  

Mer informasjon og reglementet for Stradale finner du på http://www.klubbalfaromeo.no/medlemsfordeler/stradale/.

For å begrense risikoen for spredning av Covid 19-virus, stiller helsemyndighetene og NBF enkelte krav til avvikling av motorsportsarrangementer. Følgende smitteverntiltak er innført, og bes overholdt;

Personer med Covid 19-symptomer får IKKE komme inn på baneområdet.
Hvert team kan bestå av maksimalt 5 personer pr. deltagerbil.
Det må være en avstand på minst 5 meter mellom hver depotplass.
Depotområdet deles inn i flere depotsoner, med maksimalt 50 personer i hver sone.
Ingen kan bevege seg fra egen sone til andre soner i depoet.
Hver sone har egne toalettfasiliteter.
Det oppfordres til god håndhygiene.

 

Det er nå kjørt to arrangementer på Rudskogen til nå, og smittevernreglene fungerer greit. 

 

Klubb Alfa Romeo Norge og Corsa Italiana ønsker velkommen til en flott dag på Rudskogen lørdag 4. juli.

 

Skroll til toppen