Årsmøte

Møtet startet med at Per Ole Ryjord orienterte overordnet om vedtekter og forholdet mellom Oslo og lokalforeningene. Det er anslagsvis ca. 300 medlemmer i lokalforeningene av det totale antallet medlemmer over 1.300 landsbasis.

Per Ole gikk deretter igjennom aktivitetene i 2018; 6 innemøter og 7 utemøter med kjøring og utstilling. Godt oppmøte alle aktiviteter, fine turer og interessante møter

 

Per Ole gikk deretter gjennom regnskapet for 2018, det kom fram at vi i fjor bare fikk en støtte 20.000,- fra Oslo mot budsjettert 25.000,- som i tidligere år. Regnskapet ble godkjent slik det ble fremlagt.

Forslag til budsjett for 2019 ble fremlagt. For inneværende år ble det endret noe hvordan man skulle føre opp egenbetaling fra medlemmene i forhold til lokalklubbens utgifter. Det fremkomme tydeligere at medlemmene deltar med 100% egenbetaling for aktiviteter som turer og utflukter. Budsjetterte utgifter balanseres mot tilsvarende inntekter.

Møtet ønsket å Oslo til å betale for kostnader som påløper ved at Trøndelag skal ha en representant i klubbens hovedstyre. Post for dette (kr. 10.000,-) tas ut av budsjettet. Også underskuddet fra 2018 legges inn i budsjettet for 2019 slik at dette fremgår i regnskapstallene.

 

Terminliste for 2019:

Styret trenger innspill fra medlemmene vedrørende årets innemøter. Det ble foreslått Riis Bilglass, Ren Bil, Bilpleiebutikken. Styret jobber videre med dette.

Vårmønstringen ble vedtatt flyttet fra Ytre Kongsgård til Stjørdal Motor Show. Her blir det biloppstilling utenfor utstillingen. I tillegg skal flere av klubbens biler vises inne i hallen. Dato er som tidligere foreslått.

Vårturen blir i år for første gang flere år gjennomført over 4 dager, med 3 overnattinger. Turen vil bli ca. 140 mil. Overnattinger: Scandic Lillehammer, Pers Hotell Gol og Hotel Union, Geiranger.

Tur til Åre og Järpen (Molanda Raceway) siste helgen i juni. Via Åre til Järpen, kjøring bane, med lunsj ved banen. Overnatting og alternativt opplegg Fjällgården i Åre.

Tradisjonell tur til Tautra, starten av august.

17.-18. august kjøring med overnatting og besøk ved Mardalsfossen. Valgfri rundtur da noen synes det er for bratt vei. Overnatting Sunndalsøra.

 

Valg:

Valgkomitéens forslag ble presentert av Bjørn Dahn:

Eirik Sesseng som var sekretær går ut av styret og blir erstattet av Ole Kristian Grøtnes. De øvrige styremedlemmene ble gjenvalgt: Per Ole Ryjord (formann), Gunnar Utvik (kasserer), Trond Håvard Bjørgum (IT-ansvarlig), Knut B. Rognes og Oddvar Solheim

Valgkomitéen bestående av Bjørn Dahn og Asbjørn Kjevik ble gjenvalgt for et nytt år.

Formannen uttrykte at han har vært svært fornøyd med det arbeid som det avtroppende styret har gjort, og håper at det nye styret vil jobbe like godt.

Møtet ble avsluttet kl. 20:20 og karbonadesmørbrød ble deretter servert medlemmene.

 

Skroll til toppen