Årsmøte

Avtroppende formann, Odd Vaagan, gikk først igjennom de arrangementene vi hadde hatt i 2017. Det hadde vært godt oppmøte alle, litt varierende etter vær og føreforhold.

 

Odd la deretter fram inntekter og utgifter for fjoråret, tallene viste at vi hadde brukt like mye i utgifter som det vi hadde i inntekter, godt beregnet. Også budsjettall for 2018 ble lagt frem, dette blir et meget godt utgangspunkt for det nye styret.

Forslag til møteplan og turprogram for 2018 ble foreslått. Meget bra, dette gjør arbeidet for det nye styret svært mye enklere, det er bare å sette i gang.

 

Per Ole Ryjord presenterte deretter årets vårtur, 8.-10. juni, en spennende tur med flotte veger Vestlandet. Invitasjon kommer før påske med frist for påmelding i begynnelsen av mai.

Deretter presenterte Odd et forslag til en ukeslang tur til Sverige i siste halvdel av august.

Vi gleder oss til å se den endelige invitasjonen som vil foreligge rundt påsketider.

 

Bare to fra det tidligere styret har valgt å fortsette, Trond Håvard Bjørgum og Knut B. Rognes. Med bakgrunn i dette presenterte Asbjørn Kjevik, vegne av valgkomitéen, fire nye styremedlemmerDisse er: Oddvar Solheim, Per Ole Ryjord, Gunnar Utvik og Eirik Sesseng. Det nye styret bestående av de nevnte 6 personene ble valgt ved akklamasjon. Valgkomitéen forutsetter at det nye styret konstituerer seg selv og fordeler oppgavene internt.

Valgkomitéen bestående av Asbjørn Kjevik og Bjørn Dahn, ble gjenvalgt.

 

Møtet ble avsluttet etter at alle hadde satt til livs et godt karbonadesmørbrød med egenvalgt drikke.

Takk for oppmøtet til de frammøtte. Vi ser fram til videre god oppslutning i året vi har startet.

Skroll til toppen