Innemøte : Tectyl

Daglig leder Jørgen Pettersen orienterte grundig om hva bedriften er i stand til å hjelpe sine kunder med. Vi fikk for det første en redegjørelse om hva Tectyl er; en felles betegnelse på en rekke produkter (ca. 150), både tykt- og tyntflytende rusthindrende midler med ulike anvendelsesområder. Det finnes til og med et blankt produkt som kan anvendes utenpå lakk på traktorer, anleggsmaskiner og annet grovt utstyr. Tectyl som varemerke ble utviklet av Valvoline Oil på oppdrag fra det amerikanske forsvaret helt tilbake i 1939.

 

Som vi også ble forklart er det en rekke konkurrerende produkter som av mange benevnes som Tectyl, men dette er imidlertid andre stoffer som konkurrenter forsøker å markedsføre, kanskje rimeligere, men like godt ? Et par eksempler er Dinitrol og Mercasol.

Vi fikk en innføring i hele prosessen når det gjelder antirustbehandling. Fra rengjøring, nødvendig demontering av deler og ikke minst gjennomgang av utbedringer av rustskader før påføring av antirustmidler. Her kan det være nødvendig med ytterligere arbeid som sandblåsing eller annen form for rustfjerning, og ikke minst påføring av middel som binder og forhindrer ytterligere rust. Slike tilleggsarbeider med fjerning og hindring av videre rustangrep, utover ordinær Tectylbehandling vil ofte medføre en større kostnad enn selve Tectylpåføringen.

 

Som eksempel ble brukt Audien til Knut, som ble levert inn for behandling samme dag. Dette er en 2007-modell, og her fikk vi ifølge Jørgen se et typisk eksempel på hva 10 års bruk i trøndersk klima medfører av påkjenninger på bilens understell. Her blir sandblåsing nødvendig før behandling kan starte. 

 

Korrosjon starter i større eller mindre grad på alle biler fra de er nye. En anbefaling er derfor å gjennomføre en behandling så snart bilen er anskaffet, og helst innen første år etter nykjøp. Deretter anbefales det en ny behandling hvert 3. eventuelt hvert 4. år (alt etter hvilket miljø hver enkelt bil er utsatt for).

Her synes å være et firma med lang erfaring innen sitt fagfelt. De bistår med grundig sjekk med hva som er nødvendige prosesser og kostnadsoverslag før arbeider starter.

 

Vi takker Jørgen Pettersen for en detaljert og interessant gjennomgang av problemer med korrosjon og hva som kan gjøres for å hindre slike prosesser på våre kjære kjøretøy.

PS: I forbindelse med møtet har vi som medlemmer i NSK avdeling Trøndelag fått tilbud om en 15% rabatt på behandlinger hos Tectylsenteret, et tilbud som noen benyttet seg av allerede på møtet. (Standardprisen på behandling av en bil av normal størrelse ligger på 5.900 kr, og for en liten bil 4.900 kr, rabatten på 15% kommer da altså til fratrekk på disse prisene. Eventuelle nødvendige utbedringer før behandling kan starte kommer selvsagt i tillegg, dette avtales i såfall med kunden etter en kontroll i forkant.) 

For med informasjon se Tectylsenterets hjemmeside

Skroll til toppen