Årets viktigste innemøte!

Tiden hvor vi bekymringsløst kunne leke med biler kan fort ta slutt. Når enkelte politikere går ut og hevder at bilkjøring etter hvert skal betraktes på linje med røyking, kan dette indikere at bilhobbyen snart kan stå overfor et offentlig trusselbilde. Godt hjulpet av ellers velmenende politikere som ønsker seg et grønt skifte, men som kun ser på bilen som en forurensningskilde og et avgiftsobjekt. Men bilhobbypolitikk er ikke bare et framtids-scenario. Sakene har eksistert i flere tiår, og omfatter smått og stort, som avgifter, kjøretøytekniske krav, skiltstørrelser, amatørbyggeregler, etanolinnehold i bensin…

Mye er oppnådd på den bilpolitiske arenaen, men de aller største slagene ser ut til å være nær forestående. For å vinne fram må det til en sterkere organisering og sentralisering av bilhobbyen. Vi må stå sammen for å kunne gjøre hevd på bilens samfunnsmessige betydning og kulturelle verdier. Til nå er det AMCAR som har engasjert seg sterkest i hobbyens politiske sider. I framtiden må nok atskillig flere miljøer tilslutte seg.

AMCAR kommer – og vil fortelle om organisasjonens politiske arbeid – og mulighetene for tilslutning av bilklubber med ikke-amerikanske biler.

Møt opp i NVKs lokaler ved Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 145 B, Oslo torsdag 2. mars kl. 19:00

Skroll til toppen