Innemøte : Garasjemøte

Høstens siste ordinære innemøte ble avholdt i garasjen hos Odd Vaagan på Singsaker. Her fikk vi en interessant og lærerik fortelling om et utfordrende, meget tidkrevende og fortsatt pågående restaureringsprosjekt. Dette viste seg å være et populært tema for medlemmene.

Heldigvis har Odd en romslig garasje, for oppmøtet var over all forventning, hele 25 medlemmer møtte opp, og
plasserte seg rundt bordene ved siden av MG-en(e) som skulle være kveldens tema. Kaffe, hjemmelaget eplekake
fra Gunn og andre godsaker kom raskt på bordet, og praten var i gang.

Odd startet fra begynnelsen i 2004, da han kom over en tilsynelatende fin MG-B som en skotsk mann bosatt på
Østlandet hadde avertert for salg. Han reiste nedover, og bilen som så tilsynelatende fin ut og selgeren forsikret
var i god stand, ble kjøpt og fraktet hjem til Trondheim. Men noen år senere skulle det dessverre vise seg at
selgerens oppfatning av bilens tilstand ikke var helt i samsvar med realitetene, og dermed var
restaureringsprosjektet i gang våren 2009.

 

Vi kunne raskt konstatere at dette har vært (og er) et meget omfattende prosjekt. Sett i forhold til de skremmende
bildene av bilens tilstand i starten, er det bare å la seg imponere over den jobben som har blitt lagt ned over mange
år for å få bilen i den tilstanden den står foran oss nå. Selvsagt gjenstår ennå mye jobb, men som det ble sagt i
møtet, dette blir nesten en ny bil til slutt.

 

Spesielt imponerende er det at Odd har gjort alt selv etter å ha lært seg verktøy og teknikker på egen hånd.
Dette er nok et prosjekt mange ville ha sett mørkt på å gå i gang med, eller avbrutt underveis. Ihvertfall ga mange
uttrykk for det, men noen fikk nok også ny inspirasjon til egne prosjekter.

Etter at vi hadde fått se bilder og høre historien bak prosjektet tok vi en pause, der folk fikk gå fritt rundt for å ta
prosjektet nærmere i øyensyn. Temaet så ut til å være av stor interesse, og Odd fikk mange spørsmål til hvordan
forskjellige ting hadde vært gjort underveis i prosjektet.

 

Etter pausen tok vi en runde rundt bordet der vi diskuterte framtidige medlemsmøter. Både når det gjelder tema
for innemøter og kjøreruter for utemøter, begynner det å bli en utfordring å finne på noe nytt. Men her kom det
flere gode innspill som det nye styret vil jobbe videre med inn i neste år.

 
Møtet ble avsluttet ca. kl. 21:30 og medlemmene dro hjem hver til sitt.

Vi retter en stor takk til Odd Vaagan som stilte garasjen til disposisjon for et spennende møte som ble meget
vellykket. Takk selvsagt også til Gunn som laget meget velsmakende eplekake til oss.

Neste møte blir julemøtet tirsdag 8. desember. Invitasjon kommer rundt månedsskiftet.

Skroll til toppen